AfD vraagt ‘Dexit’ als EU niet gron­dig her­vormd

De Standaard - - Fokus Agri & Food -

De Duit­se ra­di­caal­recht­se par­tij AfD heeft gis­te­ren be­slist cam­pag­ne te voe­ren rond het ver­trek van het land uit de Eu­ro­pe­se Unie ‘als laat­ste op­tie’. De par­tij wil de EU gron­dig her­vor­men bin­nen een ‘re­de­lij­ke ter­mijn’. Een re­so­lu­tie daar­over werd goed­ge­keurd ter voor­be­rei­ding van de Eu­ro­pe­se ver­kie­zin­gen in mei. De AfD ver­breekt zo een ta­boe in het na­oor­log­se Duits­land dat erg vast­houdt aan een sterk Eu­ro­pa. Een meer­der­heid bin­nen de par­tij vraagt de op­schor­ting van het Eu­ro­pees Par­le­ment. Daar­naast wil de par­tij de ‘cul­tu­re­le ei­gen­heid van Eu­ro­pa’ be­scher­men door mi­gra­tie in te per­ken. De AfD ziet een soort eco­no­mi­sche ge­meen­schap als al­ter­na­tief voor de EU. Wel ging de AfD niet zo­ver om een streef­da­tum te ei­sen voor de her­vor­min­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.