Dok­ters ne­men voor­touw in pro­test, ook dias­po­ra doet mee

De Standaard - - Fokus Agri & Food -

Het aan­hou­den­de pro­test in Soe­dan te­gen dic­ta­tor Omar alBa­shir (DS 29 de­cem­ber) neemt een grim­mi­ge wen­ding. De be­ken­de blog­ger Ya­sir El­sir Ali is in de hoofd­stad Khartoem neer­ge­scho­ten door scherp­schut­ters en daar­na het zie­ken­huis in­ge­sla­gen. De zaak leidt ook tot span­nin­gen tus­sen het re­gime en de zie­ken­hui­zen, waar ge­won­de be­to­gers nog steeds ver­zorgd wor­den. Het re­gime zou dat wil­len ver­hin­de­ren. Beel­den van dok­ters in wit­te jas­sen die in trucks ge­dwon­gen wer­den of neer­ge­scho­ten wer­den, gaan Afri­ka rond. Vol­gen de ZuidAfri­kaan­se nieuws­si­te In­de­pen­dent wa­ren er dit week­end ook be­to­gin­gen voor de vrij­la­ting van Ali en an­de­re be­to­gers in de hoofd­stad Pre­to­ria. De be­to­gers wil­len al­Ba­shir, die al der­tig jaar aan de macht is, weg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.