Cor­rup­tie­on­der­zoek bij Deme

De Standaard - - Economie -

In maart 2018 vie­len speur­ders bin­nen bij Deme in Zwijn­drecht maar er raak­te niet be­kend waar­om. De za­ken­krant De Tijd be­richt nu dat het gaat om een om­vang­rijk cor­rup­tie­onderzoek. Het zou be­trek­king heb­ben op een op­dracht die Deme in 2013 kreeg, voor de aan­leg van een toe­gangs­ka­naal naar de haven van Sa­bet­ta, op het Rus­si­sche schier­ei­land Ya­mal. Mor­dra­ga, het fi­li­aal van Deme in Rus­land, haal­de die op­dracht bin­nen en ver­sloeg zo con­cur­rent Jan De Nul. Het ge­recht on­der­zoekt vol­gens De Tijd of de re­gio­ver­ant­woor­de­lij­ke van Deme in Rus­land een me­de­wer­ker van USK Most, hoofd­aan­ne­mer van het pro­ject, smeer­geld heeft be­taald. Het par­ket van Oost­Vlaan­de­ren be­ves­tigt aan de krant dat er een ge­rech­te­lijk onderzoek naar mo­ge­lij­ke cor­rup­tie loopt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.