Ma­cron lan­ceert ‘groot na­ti­o­naal de­bat’

De Standaard - - Vooraan -

De Fran­se pre­si­dent Ma­cron lan­ceert van­daag met een brief aan 65 mil­joen Fran­sen zijn ‘groot na­ti­o­naal de­bat’ om het on­ge­noe­gen van de gi­lets jau­nes te

sus­sen. Bur­gers krij­gen de ko­men­de we­ken de kans om in ge­meen­te­hui­zen te de­bat­te­ren over wat er fout loopt in Frankrijk en kun­nen her­vor­min­gen voor­stel­len. De be­we­ging van de ge­le hes­jes wint op­nieuw aan kracht. Za­ter­dag kwa­men 84.000 ac­tie­voer­ders op straat – 30.000 meer dan een week voor­dien. De de­mon­stra­ties wer­den de­ze keer over­scha­duwd door een reeks ge­weld­da­den te­gen jour­na­lis­ten in on­der meer Rou­en en Tou­lou­se, waar ge­mas­ker­de man­nen een jour­na­lis­te dreig­den te ver­krach­ten. De ngo Re­por­ters sans Fron­ti­è­res slaakt een alarm­kreet en vraagt de lei­ders van de gi­lets jau­nes afstand te ne­men van de­ze da­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.