De Standaard : 2019-01-14

Fokus Agri & Food : 26 : 02

Fokus Agri & Food

02 EDITORIAL JORIS RELAES FOKUS-ONLINE.BE Een duurzame toekomst voor de landbouw 04 06 08 14 Hoe voeden we de wereld zonder daarbij de draagkracht van onze aarde te overschrijden en het klimaat verder op te warmen? Hoe geven we ruimte aan voedselproductie en bouwen we klimaatrobuuste landschappen, die tegelijk ook ademruimte geven aan de groeiende steden? LEES MEER... 04 Goed boeren met smart farming 06 Steeds minder, maar wel beter vlees op je bord D 08 Profielinterview: Bernard Haspeslagh manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel produceren voor de 10 miljard monden die we in 2050 moeten voeden. Daarbij hebben we oog voor de weerbaarheid en veerkracht van de landbouwers die dat voedsel moeten produceren en van de gronden waarop het wordt geteeld. Onze rijke, vruchtbare en biodiverse bodems zijn een troef. Die moeten we op een kwalitatieve manier bewaren voor de volgende generaties. In de toekomst zullen we geen volledige velden meer bemesten, maar met precisietechnieken elke individuele plant op een individuele wijze van de nodige hoeveelheid water en nutriënten voorzien. De duurzaamheidswinst zal hier aanzienlijk zijn. at zijn de uitdagingen waar de maatschappij en de landbouwsector vandaag tegenaan kijken. De transitie naar een veerkrachtig en duurzaam voedingssysteem met een breed maatschappelijk draagvlak is ingezet. We zien daarbij een evolutie naar twee bedrijfsprofielen, die naast elkaar hun rol zullen vervullen. 12 Expertpanel: Buitengewoon Bourgondisch 14 Sonja De Becker: Samen naar een klimaatrobuuste landbouw COLOFON. PRODUCTIELEIDER: Christian Nikuna Pemba HOOFDREDACTIE: Enerzijds groeit er een model naar meer lokale landbouw. Mensen willen een persoonlijkere band met hun voedsel(producent). Korte keten, zelfpluk, groentepakketten van bij de lokale boer. Anderzijds is er de evolutie naar Meer en kwalitatievere productie per vierkante meter, in een strakker gecontroleerd proces, met minder schadelijke in- en outputs. Dat is, dankzij de hulp van nieuwe technologieën zoals drones of artificiële intelligentie, geen sciencefiction meer. Het gebeurt nú. Het buikgevoel en de traditionele stielkennis van de landbouwondernemer worden aangevuld met krachtige waarschuwingen en adviezen uit De landbouwers treffen snellere, duurzamere beslissingen en behalen betere resultaten. Ellen Van Hoegaerden TEKST: Hilde Van Raemdonck en biolandbouw. We onderzoeken hoe drones kunnen helpen om preciezer te bemesten en te spuiten, hoe restwarmte in serres hergebruikt kan worden en hoe de methaanuitstoot van runderen verminderd kan worden. Maar ook wat de succesfactoren zijn van stadslandbouw en wat nieuwe concepten zoals stedelijke landbouwparken voor Vlaanderen kunnen betekenen. Verder kijken we welke alternatieve eiwitbronnen ons voedingspatroon kunnen verduurzamen en welke hernieuwbare grondstoffen naast voeding de landbouw zou kunnen produceren voor de circulaire bio-economie. Daan Vanslembrouck smart farming. COVERBEELD: Ik ben hoopvol. Ik geloof in een duurzame toekomst voor de landbouw, ook in Vlaanderen. Maar zoals in de jaren 60 alles op alles werd gezet om met z’n allen een man op de maan te krijgen, moeten we nu alles op alles zetten om een duurzamer voedselsysteem tot stand te brengen. Nico Van Dam VORMGEVING: Baïdy Ly DRUKKERIJ: Corelio SMART MEDIA AGENCY big data. SMART STUDIO Leysstraat 27, 2000 Antwerpen JORIS RELAES, TEKST Tel +32 3 289 19 40 ILVO gelooft in beide toekomstscenario’s. We investeren in zowel een precisielandbouw als een living lab agroecologie ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET [email protected] Wij doen aan missiegericht onderzoek. En die missie is: op een maatschappelijk verantwoorde living lab INSTITUUT VOOR LANDBOUW-, VISSERIJ- EN VOEDINGSONDERZOEK (ILVO) [email protected] PREMIUM PARTNER... De vakbeurs voor professionals in land- en tuinbouw en de groenprofessional Reeds 40 jaar heeft Het Salon de reputatie van een heel sterke, regionale land- en tuinbouwbeurs. Met ruim 20.000 bezoekers in 3 dagen is deze vakbeurs dan ook de place to be voor de professional in de land- en tuinbouw. Sinds twee edities is de expo nog ruimer geworden door het aanbod voor de met de opkomst van tuinaannemers en gemeentebesturen onder de bezoekers. Het Salon 2019 is gebouwd rond drie grote pijlers: landbouw, tuinbouw en park. Veel leesplezier green-professional Rik Geets Project Manager Wil je nog meer weten? Lees meer op FOKUS-ONLINE.BE #fokusagrifood

© PressReader. All rights reserved.