De Standaard : 2019-01-14

Hart & Hoofd : 44 : D12

Hart & Hoofd

D12 DE STANDAARD MAANDAG 14 JANUARI 2019 Wij hebben afscheid genomen van mevrouw professor Jeannot BENS Maurice VERHELST weduwe van de heer Freddy Houtave echtgenoot van Rosa Vercaemst Geboren te Geel op 5 september 1939 en zachtjes van ons heengegaan in het H.Hartziekenhuis te Lier op 2 januari 2019. Emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, KU Leuven Oprichter SAI - Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking Mede-oprichter van LIRIS - Onderzoeksgroep Beleidsinformatica Leuven Volgens de wens van Jeannot heeft de afscheidsplechtigheid en begraving van de urne plaatsgehad in intieme familiekring op de begraafplaats Kloosterheide te Lier. Rouwadres: Familie Houtave p/a Uitvaartzorg Bosmans Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier geboren te Deerlijk op 7 december 1936, overleden te Leuven op 11 januari 2019. Dit melden u: Dit bericht geldt als enige kennisgeving. Uitvaartzorg bosmans | Kesselsesteenweg 87 - Lier | Dorpsstraat 24 - Berlaar www.funerarium-bosmans.be | 03 480 02 47 Rosa Vercaemst zijn echtgenote Chris en Tine Verbruggen-Verhelst Charlotte Verbruggen Hendrik Verbruggen Nuttige informatie zijn kinderen en kleinkinderen COLOFON Wat doet de uitvaartondernemer? De plechtige uitvaartliturgie zal plaatshebben in de universitaire parochiekerk Sint-Jan de Doper te Leuven op zaterdag 19 januari 2019 om 10 uur. Nadien volgt de crematie. De urne wordt toevertrouwd aan het urnenveld van de begraafplaats van Blanden in intieme kring. De uitvaartondernemer is een deskundige wiens reputatie gebaseerd is op zijn menselijke en technische kwaliteiten. Zijn rol is van doorslaggevend belang binnen het rouwproces. Samen met de uitvaartondernemer bepaalt u wanneer het lichaam zal worden afgelegd en gekist en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. Op basis van de gekozen plechtigheid zal de uitvaartondernemer u een catalogus met kisten en toebehoren voorleggen. Hij stelt in naleving van zijn beroepsethiek een volledige offerte op in functie van het budget. Indien u dit wenst, zal het lichaam van de overledene in een rouwcentrum worden geplaatst. De uitvaartondernemer bespreekt ook de mogelijkheid van een necrologie, bloemen en gedenkkaartjes met u. Verantwoordelijke uitgever: Hoofdredacteur: Adjunct­hoofdredacteurs: Klantendienst Griet Ducatteeuw Karel Verhoeven Inge Ghijs, Lieven Sioen Gratis nummer voor de automatische registratie van bezorgingsklachten van de dag zelf: 0800­500.91 (8 tot 20 u.) Klantendienst lezers: 02­790.21.10 (ma­vr 8 tot 17 u, zat 8 tot 12 u.); fax: 02­790.21.19; online www.standaard.be/klantendienst Rouwadres: Begr. Pues, t.a.v. de familie Verhelst, Eikestraat 2, 3020 Herent Abonnement De Standaard Surf naar www.standaard.be/abonnement of bel naar de klantendienst Premium abonnement: € 408 voor 12 maanden of via domiciliëring €34/maand Digitaal abonnement: € 276 voor 12 maanden of via domiciliëring €23/maand Zaterdag + digitaal abonnement: €300 voor 12 maanden of via domiciliëring €25/maand Weekend abonnement: €246 voor 12 maanden of via domiciliëring €20,50/maand Beheer uw abonnement via het e­loket www.standaard.be/e­loket of bel naar de klantendienst. ­ m.standaard.be (mobiele toestellen) Gossetlaan 30, 1702 Groot­Bijgaarden tel: 02­467.22.11, fax: 02­467.26.96 Mediahuis NV, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Alle teksten, foto’s en beeldmateriaal uit De Standaard en De Standaard Online zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze verder verspreid worden. De voorwaarden voor reproductie vindt u op www.standaard.be/copyright. Mediahuis Connect: 02­467.24.27 www.mediahuisconnect.be 0800­155.11 ­ [email protected] Jobat Media: 02­467.48.00 ­ [email protected] – www.jobat.be Familienieuws: 011­87.82.15 ­ [email protected] PUES Begr. 016 - 60 15 06 condoleren: www.pues.be Bij het verlies van een dierbare, wil u dat graag delen. U wil ook niet de vrienden, buren, familie die u uit het oog bent verloren… Nadat alles is afgerond, hoeft door de nabestaanden normaliter niets meer te worden georganiseerd. Zij kunnen zich wijden aan wederzijdse troost en vrienden, kennissen op de hoogte brengen van de bezoektijden en het moment van de uitvaart. niemand vergeten, De uitvaartondernemer kan de nabestaanden helpen bij de keuze van een grafmonument of de verwijdering en bewaring van het monument bij concessies in volle grond. De Standaard www.standaard.be Adres redactie: Om het bereik te verhogen kan u in De Standaard een overlijdensbericht een plaatsen aan een Gewoonlijk zorgt de uitvaartondernemer voor de organisatie van het volgende: Uitgever: 2de dag kleine meerprijs. • • • • • • • • de gemeenteadministratie de religieuze plechtigheid het opstellen van het overlijdensbericht de plaatsing van rouwadvertenties in de kranten de begraafplaats of het crematorium de maker van het eventuele grafmonument de traiteur of de organisatie van de receptie na de uitvaart andere diensten die van de ene uitvaartondernemer tot de Advertentiedienst: Zoekertjes: Jobadvertenties: Meer informatie bij uw uitvaartondernemer of op www.inmemoriam.be Rouwberichten: andere verschillen Bron: www.funebra.be VROOM.be volgt het Autosalon Brussel 2019 op de voet! VOLG MEE OP VROOM.BE/AUTOSALON

© PressReader. All rights reserved.