De Standaard : 2019-01-14

Economie : 62 : 30

Economie

DE STANDAARD opinie & analyse MAANDAG 14 JANUARI 2019 Ja, af en toe vechten buren hun ruzies uit in Facebookgroepen zoals ‘Ge zijt van … als’. Toch werken die veeleer verbindend dan verdelend, weet JONAS DE MEULENAERE. Je lokale Facebookgroep is nuttiger 74 len in de buurt, wat al eens uitmondt in regelrechte scheldpartijen. Maar tegenover elke scheldpartij staan tientallen voorbeelden van mensen die herinneringen ophalen, informatie en nieuwsfeiten over de buurt delen, de handen in elkaar slaan om iets te verwezenlijken, spullen gratis weggeven en, vooral, solidariteit tonen. Een inhoudsanalyse van deze groepen leert ons dat de meeste berichten gepost worden door mensen die een vraag of een probleem hebben en zo hulp vragen aan en krijgen van hun buurtbewoners. Een gestolen fiets, iemand die een muziekinstallatie voor een buurtfeest zoekt of de aankondiging van een verkeerswijziging zijn op zich niet veel meer dan banale faits divers. Maar wanneer je al die berichten en conversaties als één geheel beschouwt, zie je een lokale sociale nieuwsstroom ontstaan, die de inwoners toelaat een beeld te vormen over de buurt, het dorp, de stad en haar inwoners. Met de fraaie én de minder fraaie kanten. We zien bovendien dat toegang krijgen tot lokale informatie én die zelf creëren en verspreiden bijdraagt tot de ontwikkeling van een lokaal gemeenschapsgevoel en een actieve deelname in de buurt bevordert. Deze lokale onlinegroepen vormen een opportuniteit voor inwoners om ac­ De Standaard rapporteerde enkele maanden geleden al over het toenemende geklaag en gescheld in lokale Facebookgroepen Dezelfde problematiek kwam deze week opnieuw aan bod. Ditmaal dreigt Francis Benoit, de burgemeester van Kuurne, ermee de Facebookgroep ‘Ge zijt van Kuurne oje’ te sluiten vanwege het aanhoudende ‘gescheld en gepest’. Je zou kunnen veronderstellen dat dit soort groepen vooral een ruimte zijn waarin internettrollen vrij hun gang kunnen gaan, fake nieuws welig tiert en buren elkaar te kijk zetten. Maar als je die groepen reduceert tot toxische en polariserende ruimtes, doe je de waarheid geweld aan. Hoewel een conflict zoals dat in Kuurne een van de mogelijke uitkomsten is, werken de groepen veeleer verbindend dan verdelend. Onderzoek toont aan dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van een lokaal gemeenschapsgevoel en dat ze een actieve rol kunnen spelen bij de versterking van het lokale sociale netwerk. (DS 1 septem­ ber). Nieuwsstroom Allereerst vormen deze online omgevingen een ruimte waarin buurtbewoners met elkaar in interactie kunnen gaan. Niet zelden delen ze hun onvrede over het reilen en zei­

© PressReader. All rights reserved.