De Standaard : 2019-01-14

Economie : 63 : 31

Economie

31 DE STANDAARD ‘Mehdi Nemmouche maakte een ontspannen indruk, het leek hem weinig uit te maken, hij kon zelfs lachen.’ MAANDAG 14 JANUARI 2019 PHILIPPE BLONDIN De directeur van het Joods Museum, , zag de verdachte van de aanslag vorige maand voor het eerst. ‘Je ziet dat hij intelligent is, hij is geen instinctieve moordenaar’ (in ‘De Tijd’). dan je denkt nemen bij te staan in hun engagement. Actief en effectief modereren is een evenwichtsoefening die de nodige ervaring en kennis vereist. Ontwikkel bijvoorbeeld een draaiboek en organiseer workshops waarin professionelen en vrijwilligers van elkaar kunnen leren en best practices uitwisselen. Zie er ten slotte op toe dat de groep niet dood gemodereerd wordt door allerlei regels van bovenaf op te leggen. Een belangrijk kenmerk van de groepen is net hun organische karakter, van inwoners voor inwoners. Uiteindelijk is het productiever om met de onvermijdelijke conflicten te leren omgaan in plaats van een conflictvrije lokale online groep na te streven. tief mee te schrijven aan het verhaal van de buurt, hun stem te laten horen rond bepaalde kwesties, in contact te komen met tegengestelde opinies en op die manier, wie weet, ook de eigen mening bij te stellen. We moeten niet naïef zijn. Dat er veel afsplitsingen van bestaande lokale groepen bestaan, illustreert hoe moeilijk het is om met tegengestelde opinies en conflicten om te gaan. Van inwoners voor inwoners Voor we het kind met het badwater weggooien en bepaalde lokale Facebookgroepen dan maar sluiten, zoals in Kuurne geopperd wordt, kunnen we eerst enkele andere zaken overwegen. Maak de koppeling met het lokale middenveld door actieve burgers medebeheerder te maken van de groep. Door op die manier in te spelen op het bestaande lokale sociale netwerk creëer je niet alleen een grotere betrokkenheid en een breder draagvlak voor de groep binnen de gemeente, maar zorg je er ook voor dat de groep veel minder een los en ongeleid projectiel dreigt te worden. Daarnaast is er ruimte voor organisaties zoals Mediawijs en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten om lokale overheden en vrijwilligers die de beheerdersrol op­ Tegenover elke scheldpartij staan tientallen voorbeelden van mensen die informatie delen, spullen gratis weggeven en solidariteit tonen CORRECTIES AANVULLINGEN & van inhoudelijke kritiek. Velen zijn ook bang om toe te geven dat ze sommige kunst betekenisloos vinden. Het is het verhaal van de keizer zonder kleren: zolang iedereen doet alsof er niets aan de hand is, durft niemand uit te schreeuwen dat er eigenlijk niets te zien is. Misschien mogen we de onderneming van Bezverkhni dan ook begrijpen als een pleidooi voor een artistiek ideaal dat onder druk staat. Voor muziek met een geestelijke dimensie, voor kunstwerken die ons spiritueel voeden, voor een wereld waarin Bach niet gebruikt wordt als winkelmuziek. Oosterzele. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft het CD&V van de Oosterzeelse burgemeester Johan Van Durme veroordeeld tot een boete van tweemaal 3.000 euro, en niet tot tweemaal 3.000 euro en 6.000 euro. Slechts twee klachten van Open VLD zijn aanvaard. (DS 12 januari)

© PressReader. All rights reserved.