Eén vries­nacht, spoed met­een over­spoeld met breu­ken

De Standaard - - Binnenland -

Voor het eerst sinds lang dook het kwik on­der nul in de nacht van don­der­dag op vrij­dag, met glad­de we­gen en voet­pa­den tot ge­volg. En dat heb­ben ze op de spoed­dien­sten ge­we­ten. In het UZ Leu­ven al­leen al kre­gen ze liefst twin­tig breu­ken bin­nen.

De mees­te slacht­of­fers had­den een ge­bro­ken arm of been, som­mi­gen een ge­bro­ken en­kel. ‘Dat ge­beurt wan­neer je je voet om­slaat op het mo­ment dat je van een glad­de stoep­rand glijdt. Re­ken dan maar op ze­ker een week gips en een paar we­ken re­va­li­da­tie’, klinkt het bij spoed­art­sen. Ook in het AZ Sint­Jan in Brug­ge wer­den vijf­tien men­sen bin­nen­ge­bracht na­dat ze uit­ge­gle­den wa­ren op ijs­plek­ken.

Ook voor de ko­men­de nach­ten wor­den vries­tem­pe­ra­tu­ren voor­speld. (pom)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.