Bouw­ver­gun­ning ter­mi­nal De Lijn aan Noord­sta­ti­on in fe­bru­a­ri

De Standaard - - Binnenland -

De ste­den­bouw­kun­di­ge ver­gun­ning voor de nieu­we bus­ter­mi­nal van De Lijn aan het Noord­sta­ti­on zal in de loop van fe­bru­a­ri af­ge­le­verd wor­den. Dat heeft Brus­sels mi­nis­ter van Mo­bi­li­teit Pas­cal Smet (SP.A) ge­ant­woord op een vraag van CD&V­par­le­ments­lid Paul Del­va.

In no­vem­ber 2018 be­slis­te De Lijn om de ver­trek­hal­te aan de on­der­grond­se ter­mi­nal in Brus­sel­Noord een tijd niet meer te ge­brui­ken. De ver­voers­maat­schap­pij noem­de de si­tu­a­tie er on­vei­lig voor haar chauf­feurs en rei­zi­gers. Af­ge­lo­pen week dreig­de Vlaams mi­nis­ter Ben Weyts (N­VA) op­nieuw met een ver­trek van De Lijn om­dat de net­heid in het sta­ti­on nog steeds te wen­sen zou over­la­ten.

Mi­nis­ter Smet (SP.A) er­kent dat het net­heids­pro­bleem nog niet van de baan is. Er ko­men bij­ko­men­de in­span­nin­gen. (belga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.