1 week rij­be­wijs, 5 jaar rij­ver­bod

De Standaard - - Binnenland -

Een stu­dent au­to­me­cha­ni­ca is ze­ven da­gen na het be­ha­len van zijn rij­be­wijs al met­een ver­oor­deeld tot vijf jaar rij­ver­bod. Hij liet een re­cord­aan­tal ver­keers­over­tre­din­gen op­te­ke­nen. Sa­lah­Ed­di­ne O. was op 31 maart 2018 – ze­ven da­gen na­dat hij zijn rij­be­wijs be­haald had – met een vriend in zijn au­to ge­stapt voor een dol­le rit door het cen­trum van Lo­ke­ren.

Liefst 22 in­breu­ken wer­den vast­ge­steld. ‘In de be­bouw­de kom reed hij 70 in plaats van 50 ki­lo­me­ter per uur, scheer­de hij ra­ke­lings langs au­to’s en sneed roe­ke­loos boch­ten af’, zei de open­baar aan­kla­ger in de po­li­tie­recht­bank van Den­der­mon­de. ‘Toen de po­li­tie met zwaai­licht en si­re­ne ach­ter hem aan kwam ge­re­den, ging hij nog snel­ler rij­den. Uit­ein­de­lijk reed hij zich vast en kon hij in­ge­re­kend wor­den. Hij ver­toon­de zeer ge­vaar­lijk rij­ge­drag, dat streng be­straft moet wor­den.’

Rech­ter Pe­ter D’Hondt ver­oor­deel­de hem tot een ef­fec­tief rij­ver­bod van vijf jaar. Hij moet ook 4.000 eu­ro be­ta­len en na af­loop van zijn rij­ver­bod op­nieuw sla­gen voor al­le proe­ven. De stu­dent moet zich ook la­ten on­der­zoe­ken door een ge­rechts­psy­chi­a­ter. (bfs)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.