NUIS.BE MEL­SE­LE, BE­VE­REN,

De Standaard - - Binnenland -

Wat er­in gaat, moet er ook weer uit. Twee keer per dag laat Con­stant Mariën (77) de hond van zijn klein­zoon uit. Costa is een krui­sing van een jack rus­sell en nog een an­der ras. Con­stant had ooit zelf een hond, maar dat is heel lang ge­le­den, meer dan zes­tig jaar. Daar­na had hij het te druk met wer­ken in de ha­ven, voet­bal­len en zijn ge­zin.

In­tus­sen is dat al­les lang ver­vlo­gen tijd. Con­stant is al sinds men­sen­heu­ge­nis ge­schei­den. Hij heeft een zoon en drie klein­kin­de­ren: een er­van is 25 jaar oud, de twee­ling is 22. Toen ze klein wa­ren, bracht en haal­de hij ze van de crè­che en la­ter van school. Nu heb­ben ze het druk met wer­ken en voet­bal­len, net als hij vroe­ger.

Veel men­sen rui­men de poep van hun hond niet op, zegt Con­stant. Ze ko­men aan­wan­de­len, la­ten hun hond rond­ren­nen, zijn druk in de weer met hun te­le­foon en kij­ken ner­gens naar om. Hoe gro­ter de hond, hoe slech­ter ze op­rui­men. Dat snapt Con­stant wel: ‘Je hebt al snel een hal­ve ki­lo in je han­den, vroeg in de och­tend.’ Maar de poep níét op­rui­men vindt hij niet kun­nen – ‘het is hier een speel­veld­je, met een klim­rek en een wip­kip’.

Con­stant is een man van ge­woon­tes. Ie­de­re och­tend ont­bijt hij in de Ikea, dat is goed­koop en ge­zel­lig. Na­dien, vroeg op de mid­dag, gaat hij wan­de­len met Costa. En straks ook nog met Lu­ca. Want er is nóg een hond, een éch­te jack rus­sell. Maar twee hon­den te­ge­lijk uit­la­ten, dat gaat niet, vindt Con­stant. De ene wil die kant uit, de an­de­re gaat ach­ter een kat aan. De lij­nen ra­ken in el­kaar ver­strikt. Voor je het weet, lig je op je ge­zicht. En dan dat buk­ken. Een keer per wan­de­ling is al meer dan ge­noeg.

Ad Nuis, fo­to­graaf van het klei­ne be­staan, reis­de ja­ren op zijn vouw­fiets door Ne­der­land, zijn moe­der­land. Nu steekt hij de grens over. U ziet en leest zijn ver­ha­len maan­de­lijks op de­ze pa­gi­na’s. Be­kijk ook de vi­deo’s op www.stan­daard.be/nuis

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.