NIET TE MIS­SEN

Be­yond Klimt

De Standaard - - Het Beeld -

Ver­wacht geen za­len vol Klimt. Ook geen hit­pa­ra­de van an­de­re gro­te na­men. Klimt, Ko­kos­chka, Schie­le, Lás­z­ló Mo­ho­ly­Na­gy: ze han­gen er wel, maar de aan­dacht gaat naar min­der be­ken­de fi­gu­ren uit de­zelf­de pe­ri­o­de. Het gron­dig her­te­ken­de Cen­traal­Eu­ro­pa was na de Eer­ste We­reld­oor­log en het im­plo­de­ren van de Oos­ten­rijks­Hon­gaar­se mo­nar­chie een broei­haard van avant­gar­de­be­we­gin­gen. Kun­ste­naars plaat­sten hun ar­tis­tie­ke iden­ti­teit bo­ven hun na­ti­o­na­li­teit. Bo­zar brengt ze in kaart met ‘Be­yond Klimt’. De ten­toon­stel­ling loopt zon­dag af, maar we­gens groot suc­ces blijft ze dit week­end open tot 19 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.