Genk stoomt door in 2019

KRC Genk zet zijn suc­ces­par­cours in de com­pe­ti­tie ver­der. Het ver­sloeg STVV, dat zich on­danks een re­sem af­we­zi­gen ste­vig ver­weer­de.

De Standaard - - Sport - MI­CHAEL DEL­BE­KE JU­PI­LER PRO LE­A­GUE

BRUS­SEL I Een on­ver­vals­te Lim­burg­se der­by om de Ju­pi­ler Pro Le­a­gue na drie we­ken win­ter­slaap weer op gang te trap­pen: het had slech­ter ge­kund. Ze­ker als die ex­tra ge­kruid is door de re­cen­te trans­fer van Casper De Nor­re van STVV naar KRC Genk – al mocht de 21­ja­ri­ge ver­de­di­ger con­trac­tu­eel niet mee­spe­len. Dat Marc Brys vrij­dag­avond moest puz­ze­len lag niet al­leen aan het ver­trek van De Nor­re, want ook Jo­na­than Le­gear, Sa­scha Ko­tysch (ver­trok­ken), Cris­ti­an Ce­bal­los, Jor­ge Teixei­ra (ge­bles­seerd), Roman Be­zus, El­ton Acolat­se (ge­schorst), Ta­kehi­ro To­miy­a­shu en Wa­ta­ru En­do (Asi­an Cup) ont­bra­ken bij de Ka­na­ries.

Dub­be­le te­rug­keer

Ook Genk was be­na­deeld door de Asi­an Cup, want het kon niet re­ke­nen op Dan­ny Vuk­o­vic. Zijn plaats in doel werd in­ge­no­men door Nor­din Jac­kers, een jeugd­pro­duct met tien op­tre­dens in het eer­ste elf­tal van Genk op de tel­ler. Die re­la­tie­ve on­er­va­ren­heid speel­de de jon­ge Lim­bur­ger al snel par­ten: am­per twin­tig tel­len na de af­trap raap­te hij een te­rug­speel­bal van Ai­doo op, de on­recht­streek­se vrije trap le­ver­de het ope­nings­doel­punt van Bo­ta­ka op.

Een luc­ky goal was het al­vast niet, want het doel van Jac­kers werd met de re­gel­maat van de klok be­le­gerd. Genk re­a­geer­de niet on­aar­dig, maar de lei­der toon­de niet ge­noeg diep­gang om Ken­ny Step­pe te be­drei­gen. Het was wach­ten op Ndon­ga­la die de bal haast chi­rur­gisch door de ver­de­di­ging van STVV sneed, om Sa­mat­ta al­leen voor Step­pe te krij­gen. De Tan­za­ni­aan mis­te niet: blijft ook in het nieu­we jaar sco­ren. 1–1, al­les te her­doen.

De gre­tig­ste ploeg in de twee­de helft was Genk. De be­zoe­kers pro­beer­den de voor­sprong op het sco­re­bord te knal­len, maar Step­pe re­a­geer­de steeds alert. Genk leek de Trui­en­se muur lang­zaam te slo­pen, maar dat bleek maar schijn: Bo­li fop­te ie­der­een met zijn vrije trap en schoof de 2–1 net­jes on­der de te vroeg ge­spron­gen muur – de tal­lo­ze trai­nings­uren op stil­staan­de fa­ses wa­ren dus niet voor niets.

Geen on­ver­dien­de voor­sprong voor STVV, maar het zat op zijn tand­vlees en had geen ver­haal te­gen Tros­sard, die met­een de ge­lijk­ma­ker scoor­de via de bin­nen­kant van de paal. Po­zue­lo leg­de de ba­sis voor de gro­te om­me­keer – wat zul­len ze blij zijn dat hij niet voor een woes­tijn­avon­tuur koos. Tros­sard ver­leng­de zijn pass naar Ndon­ga­la, die de 2–3 scoor­de. STVV kwam de mo­ker­slag niet meer te bo­ven, met dank aan Jac­kers die in de slot­se­con­den de 3–3 uit zijn doel boks­te. Daar­mee was zijn blun­der uit de ope­nings­se­con­den met­een ver­ge­ven.

22STE SPEEL­DAG

STAND

© Bru­no Fa­hy/belga

Al­ly Sa­mat­ta

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.