Ver­rast Rut­ten met de­buut van Zulj?

De Standaard - - Sport -

Fred Rut­ten nam twee we­ken ge­le­den nog maar het roer over van Hein Van­hae­ze­brou­ck. De An­der­lecht­coach zal in zijn eer­ste of­fi­ci­ë­le wed­strijd dan ook voor­al in­zet­ten op een goeie or­ga­ni­sa­tie. ‘We be­kij­ken Gent als een Eu­ro­pe­se uit­wed­strijd waar­in we niet na­ïef gaan voet­bal­len. We moe­ten de men­sen nu niet ver­ma­ken’, al­dus de Ne­der­lan­der, die al­licht zal kie­zen voor een vier­mans­de­fen­sie. Rut­ten lijkt een voor­keur te heb­ben voor ech­te backs, waar­door ver­lo­ren zo­nen Obrado­vic en Ap­piah een speel­kans heb­ben en Sa­ele­mae­kers zich een beet­je zor­gen mag ma­ken. Aan­ge­zien Bor­nauw suk­kelt met een knie­bles­su­re, wordt Ka­ra de lei­der in de de­fen­sie. Het groot­ste twij­fel­punt ligt op het mid­den­veld, waar Tre­bel in prin­ci­pe niet fit raakt. Rut­ten ex­pe­ri­men­teer­de op trai­ning, maar Ger­kens bleek niet de ide­a­le man om als diep­ste mid­den­vel­der te spe­len. Daar­om wordt ge­ke­ken naar aan­winst Pe­ter Zulj, al kwam die pas gis­te­ren aan en train­de hij slechts één keer mee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.