‘Mis­schien kun­nen ze er een in­ko­men uit ha­len voor hun ge­meen­schap’

De Standaard - - Buitenland -

De Bra­zi­li­aan­se mi­nis­ter van Land­bouw, TEREZA CRISTINA DIAS , wil de plan­nen door­zet­ten om be­scherm­de zo­nes van het re­gen­woud open te stel­len voor com­mer­ci­ë­le land­bouw. Vol­gens Dias kun­nen de tra­di­ti­o­ne­le stam­men er zelfs van pro­fi­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.