So­ci­aal­de­mo­craat Löf­ven her­ko­zen als pre­mier

De Standaard - - Buitenland -

Ste­fan Löf­ven is in Zwe­den her­ver­ko­zen als pre­mier. In de Riks­dag in Stock­holm stem­den min­der dan 175 van de 349 af­ge­vaar­dig­den te­gen hem. Daar­mee slaag­den de re­ge­rings­par­tij­en er­in ex­treem­rechts te neu­tra­li­se­ren en een van de laat­ste cen­trum­link­se re­ge­rin­gen in Eu­ro­pa te be­hou­den.

Met zijn her­ver­kie­zing komt een ein­de aan de moei­lij­ke re­ge­rings­vor­ming, die vier maan­den duur­de. Löf­ven en zijn so­ci­aal­de­mo­cra­ten heb­ben een ak­koord ge­slo­ten met de Mi­li­eu­par­tij, de Li­be­ra­len en de Cen­trum­par­tij.

De vier par­tij­en be­schik­ken sa­men even­wel maar over 167 van de 349 ze­tels in de Riks­dag. Om Löf­ven te be­ves­ti­gen als pre­mier had de nieu­we co­a­li­tie dus nog ge­doog­steun no­dig. Die kreeg ze van de ver­ko­ze­nen van de Link­se Par­tij. (blg) Wietwin­kel ‘Am­ster­dam’ in het cen­trum van

© Hollandse Hoogte/Her­man Wou­ters

Na­pels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.