Ber­lus­co­ni wil naar Eu­ro­pees Par­lemnt

De Standaard - - Buitenland -

Drie­vou­dig pre­mier van Ita­lië en over­le­ver van tal van frau­d­een seks­schan­da­len Sil­vio Ber­lus­co­ni doet op­nieuw een po­ging om te­rug te ke­ren in de ac­tie­ve po­li­tiek: hij stelt zich kan­di­daat voor het Eu­ro­pees Par­le­ment. De ver­kie­zin­gen daar­voor zijn in mei. De me­dia­mag­naat (82) kon­dig­de dat aan op een bij­een­komst van zijn cen­trum­recht­se par­tij For­za Ita­lia op Sar­di­nië.

Sinds vo­rig jaar kan Ber­lus­co­ni weer een po­li­tie­ke func­tie ver­vul­len, na een ban van zes jaar die hij kreeg om­dat hij in 2013 is ver­oor­deeld voor be­las­ting­frau­de. We­gens die ver­oor­de­ling moest hij zijn ze­tel in de Se­naat op­ge­ven. Als hij een ze­tel haalt in het Eu­ro­par­le­ment wil Ber­lus­co­ni het cen­trum­recht­se ge­luid in Eu­ro­pa ver­ster­ken en ook de machts­po­si­tie van zijn For­za Ita­lia in Ita­lië ver­ste­vi­gen. (rtr)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.