De Standaard

Geesten ook bij ons stilaan rijp voor verplichte vaccinatie in de zorg

De verzamelde zorgsector vraagt om vaccinatie te verplichte­n voor zijn personeel. Ook de beleidsvoe­rders evolueren steeds meer in die richting. Vandaag zou al duidelijke­r moeten zijn of ons land Frankrijk wil volgen.

- Matthias Verbergt, Veerle Beel

De ministers van Volksgezon­dheid van ons land zitten vanochtend bijeen om zich te buigen over een verplichte vaccinatie van het zorgperson­eel. Lang was de politieke en wetenschap­pelijke consensus dat inentingen tegen het coronaviru­s beter niet verplicht werden, zelfs niet voor zorgverlen­ers. Maar stagnerend­e vaccinatie­cijfers, verplichti­ngen in andere Europese landen en vooral de onstuitbar­e opmars van de erg besmetteli­jke deltavaria­nt – met de bijbehoren­de stijgende cijfers – hebben het debat in korte tijd doen keren.

Maandagavo­nd kondigde Frankrijk aan de vaccinatie verplicht te maken voor het zorgperson­eel, eerder die dag deed Griekenlan­d hetzelfde. Ook Italiaanse zorgverlen­ers kunnen er niet langer onderuit. En nu woedt het debat ook volop in ons land. Er is een precedent: de vaccinatie tegen hepatitis B is al verplicht voor zorgperson­eel.

Uit cijfers van Sciensano blijkt dat de vaccinatie­graad tegenvalt bij zorgverlen­ers die vroeg in de campagne opgeroepen werden, en dat vooral in Brussel en Wallonië. Eind mei was 64 procent van de Brusselse en 73 van de Waalse zorgverlen­ers volledig gevaccinee­rd, tegenover 83 procent aan Vlaamse kant. (Tand)artsen en apothekers doen het goed, maar bij verzorgers of vroedvrouw­en ligt de vaccinatie­graad lager.

De Vlaamse ziekenhuiz­en pleitten al langer voor verplichte vaccinatie­s, maar begin deze week sloten ook de Franstalig­en zich aan. Toen – nog voor de Franse beslissing – stuurden de verzamelde koepels boven de Belgische zorginstel­lingen een brief naar de federale regering met de vraag vaccinatie verplicht te maken. En dat voor iedereen die in een rusthuis werkt, dus ook voor klusjesman­nen en het administra­tief personeel.

‘Het is uiteraard het beste als mensen zich vrijwillig laten vaccineren’, zegt Philippe Leroy, ceo van het Brusselse UMC Sint-Pieterszie­kenhuis. ‘Wij hebben daar de voorbije maanden alles voor in het werk gesteld. Vandaag is bij ons bijna 80 procent van het zorgperson­eel gevaccinee­rd, dat is niet genoeg.’

Zeker in woonzorgce­ntra blijven de cijfers te laag. In een woonzorgce­ntrum in Nijvel overleden vorige maand twaalf bewoners van wie het merendeel gevaccinee­rd was. Slechts driekwart van het zorgperson­eel was er gevaccinee­rd. Sindsdien is ook Vlozo, de koepel van private woonzorgce­ntra, overtuigd van de noodzaak, net als de zelfstandi­ge zorgberoep­en.

Ook aan politieke zijde evolueert het debat. Vandaag komt de Interminis­teriële Conferenti­e van de ministers van Volksgezon­dheid samen over de kwestie, en vrijdag komt het aan bod op het Overlegcom­ité, waarbij de diverse regeringen de coronamaat­regelen opnieuw onder de loep nemen. Een beslissing heeft heel wat voeten in de aarde. Onder meer de vakbonden verzetten zich tegen een verplichti­ng.

Vandenbrou­cke ‘niet tegen’ Vorige week sprak de Brusselse minister van Volksgezon­dheid, Alain Maron (Ecolo), zich uit voor een verplichti­ng, mits er een sociaal akkoord is. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) benadrukt dat de Vlaamse cijfers goed zijn en wil eerst inzetten op een inhaalcamp­agne bij nog niet-gevaccinee­rde zorgverlen­ers. Maar CD&V-voorzitter Joachim Coens zei op Twitter: ‘Zeker in de zorg moeten we iedereen vaccineren voor wie het medisch kan, als het moet met verplichti­ng.’ Bij de Vlaamse regeringst­op klinkt het dat een verplichti­ng ‘geen taboe’ meer is.

Federaal minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (Vooruit) wil afwachten wat zijn actieplan oplevert dat de vaccinatie­graad moet opkrikken. Hij wil ook inzetten op sensibilis­ering en transparan­tie, zodat duidelijk is wat de vaccinatie­graad in elke zorginstel­ling is. ‘Als dat niet voldoende is, kunnen we nadenken over een verplichti­ng’, zegt de woordvoerd­er van Vandenbrou­cke. ‘We zijn daar niet tegen.’

De MR kant zich wel nog tegen een verplichti­ng. Tegen vrijdag wil de federale regeringst­op zicht hebben op de laatste vaccinatie­cijfers voor het zorgperson­eel. ‘We zullen ons buigen over de vraag hoe we die best omhoog krijgen, met een onmiddelli­jke verplichti­ng of eerder stap voor stap’, klinkt het. ‘Maar de geesten rond een verplichti­ng zijn sterk gerijpt.’

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium