De Standaard

3. Çavaria

-

Çavaria is de Vlaamse belangenve­rdediger van lgbti+-mensen en de koepel van lgbti+-organisati­es. Onze medewerker­s zetten zich samen met honderden vrijwillig­ers in voor de rechten en het welzijn van lgbti+-mensen. Vijf regenboogh­uizen en meer dan 120 vereniging­en verspreid over Vlaanderen en Brussel zijn aangeslote­n. ZIZO is ons magazine, Lumi onze opvang- en infolijn en KLIQ ons vormings- en trainingsc­entrum.

www.cavaria.be Concept advertenti­e: TBWA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium