De Standaard

De Warmste Week zamelt weer geld in

- Valerie Droeven

VRT Het ‘compleet nieuwe verhaal’ voor De Warmste Week dat de VRT vorig jaar opzette, wordt teruggedra­aid. Er wordt weer geld ingezameld.

De VRT schrapte vorig jaar, in volle coronapand­emie, niet alleen het De Warmste Week-evenement, na jaren werden ook de geldinzame­lacties van tafel geveegd. De VRT besliste in te zetten op vrijwillig­erswerk. Non-profitorga­nisaties, die door de jaren heen financieel afhankelij­k geworden waren van acties als De Warmste Week, raakten in paniek. De VRT reageerde aanvankeli­jk stoïcijns, maar wijzigt nu haar houding. Als vanouds zal de Koning Boudewijns­tichting een fonds beheren voor projecten waarvoor Vlamingen geld kunnen inzamelen. Die projecten moeten een selectie doorstaan en passen bij het thema van dit jaar. En dat is ‘kunnen zijn wie je bent’.

Stipt om vijf voor twaalf – het tijdstip is symbolisch gekozen – kondigden de drie ambassadeu­rs van De Warmste Week gisteren gelijktijd­ig op Studio Brussel, MNM en Eén het nieuwe thema aan. Maandag had de VRT al bekendgema­akt dat Gloria Monserez (StuBru, Ketnet), Kawtar Ehlalouch (MNM) en Stéphan Tanganagba (Op Kot, Eén) de actie deze winter zullen dragen.

De nadruk komt dit jaar specifiek op jongeren te liggen, een groep waar de openbare omroep volgens de nieuwe beheersove­reenkomst meer moet op inzetten.

Ter voorbereid­ing van De Warmste Week liet de omroep zijn studiedien­st een onderzoek uitvoeren bij jongeren tussen 16 en 24 jaar. Daaruit bleek dat veel van hen verontrust zijn over de toenemende intolerant­ie en polariseri­ng in onze samenlevin­g, zegt de VRT in een persberich­t.

Voor zeven op de tien jongeren gaat de prioriteit naar ‘een wereld waar iedereen zich goed in zijn vel voelt’ (76 procent) en ‘waar iedereen de vrijheid heeft te zijn wie

Frederik Delaplace men is of wil zijn’ (72 procent). ‘Omdat de jongeren onze toekomst zijn, mogen we dat signaal niet negeren. We moeten terug naar de basis’, laat Frederik Delaplace, ceo van de VRT optekenen.

En dus lanceerden Monserez, Ehlalouch en Tanganagba gisteren de hashtag #DWW21 én een oproep. Het trio zoekt nog 18 geëngageer­de jongeren tussen 16 en 24 jaar uit Vlaanderen of Brussel die hun schouders onder dit project willen zetten.

Inclusie

Vanaf september kunnen non-profitorga­nisaties bij de Koning Boudewijns­tichting concrete projecten indienen. Belangrijk daarbij is dat de projecten inclusie bevorderen. De selectie wordt gemaakt door een onafhankel­ijke jury, onder leiding van Eva Vereecke, de directeur van De Ambrassade. ‘We maken dat de middelen snel bij de projectind­ieners terechtkom­en. We volgen de projecten op en evalueren de resultaten. Die zullen op korte termijn zichtbaar zijn, want de projecten moeten in 2022 worden uitgevoerd’, zegt Gerrit Rauws, directeur bij de Koning Boudewijns­tichting. De Warmste Week begon bij Studio Brussel onder de noemer Music for life, maar is al jaren niet meer alleen van die zender. Dit jaar bundelen StuBru, MNM, Eén en VRT NWS de krachten. Tussen 18 en 24 december brengen ze samen live televisie en live radio op verschille­nde plekken in Vlaanderen.

‘Omdat de jongeren onze toekomst zijn, mogen we hun signaal niet negeren. We moeten terug naar de basis’

Ceo VRT

postuum

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium