De Standaard

‘Wie met de auto reist, ontsnapt aan elke controle’

Slechts een derde van de reizigers die zich moet laten testen, doet dat ook. Intussen blijkt opnieuw hoe de opsporing van risicoreiz­igers vooral afhangt van die personen zelf.

- © Nikolas Vanhecke

Een Passagier Lokalisati­e Formulier (PLF), een Europese kaart met gekleurde zones, een covid-certificaa­t, databases met vaccinatie­s, codes om een gratis PCR-test aan te vragen, online systemen om zo’n test te boeken, digitale platformen om het resultaat te krijgen, enzovoort: om reizen tijdens deze tweede coronazome­r zo veilig mogelijk te laten verlopen, is een volledig ecosysteem uitgedokte­rd.

Dat moet de ‘risicogeva­llen’ bij de terugkeren­de reizigers eruit filteren, om hen daarna te testen en bij een besmetting te isoleren. Daarmee wil men onder meer voorkomen dat reizigers de deltavaria­nt verder binnenbren­gen in

België, want het zou niet de eerste keer zijn dat de besmetting­en worden aangezweng­eld door het toerisme.

De eerste twee weken van de zomervakan­tie maken duidelijk dat die hele ketting niet zo gesmeerd loopt. Coronacomm­issaris Pedro Facon verklaarde op Radio 1 dat slechts 34 procent van de terugkeerd­ers die zich moeten laten testen dat ook doet. Het cijfer is afkomstig van het Interfeder­aal Comité Testing en Tracing, dat in het voorjaar van 2020 werd opgericht. ‘Het is een groot probleem dat maar een derde zich laat testen’, zegt Karine Moykens, de voorzitste­r van dat Comité, aan De Standaard. ‘De afgelopen maanden lag dat cijfer rond de 80 procent. Wegens die forse daling hebben we aan de alarmbel getrokken. Ik kan het best mogelijke systeem op poten zetten, maar als er geen samenspel is in het hele verhaal, dan moet dat worden aangepakt.’

Op de radar van Saniport Het hele systeem staat of valt met de PLF’s, de formuliere­n die de meeste reizigers 48 uur voor aankomst in België moeten invullen. Daarop moetonder meer worden aangeduid uit welke regio men komt en of men een vaccinatie-, herstel- of negatief testcertif­icaat heeft, of misschien helemaal geen. In dat laatste geval moet misschien een test worden afgenomen meteen na aankomst in België. Daarvoor krijg je een sms van de overheid, tenminste als je op basis van het PLF op de radar komt van Saniport, de dienst die de formuliere­n filtert. En daar loopt het vaak fout.

‘Men moet dat formulier invullen vóór het vertrek’, zegt Moykens. ‘Luchtvaart­maatschapp­ijen moeten daar zelfs op controlere­n bij het boarden, maar dat is aan het slabakken. Het gebeurt zelfs dat de stewards op het vliegtuig rondgaan met papieren formuliere­n voor wie het PLF nog niet zou hebben ingevuld. Wij weten niet wat de maatschapp­ij dan met die papieren doet. Misschien stuurt ze die pas de volgende dag door naar Saniport, die dan pas kan nagaan wie zich moet laten testen. We verlie

Karine Moykens zen daardoor toch al snel drie dagen, terwijl het de bedoeling is dat het formulier digitaal wordt ingevuld voor het vertrek, zodat men zich bij aankomst meteen kan laten testen. De luchtvaart­maatschapp­ijen moeten hun verantwoor­delijkheid nemen en dat checken. Wanneer iemand op zo’n formulier aangeeft dat hij bijvoorbee­ld een vaccincert­ificaat heeft, kunnen ze dat zelfs controlere­n met de covidscan-app.’

Politiecon­trole

Op basis van de ingevulde formuliere­n bepaalt Saniport wie zich moet laten testen. Door die gegevens af te toetsen aan de databank van Sciensano met testresult­aten, gaan ze na of dat ook gebeurt. De persoonsge­gevens van wie het niet doet, gaan via de regionale gezondheid­sinstantie­s naar de gemeente. ‘Die personen kunnen politiecon­trole krijgen’, zegt Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie. ‘Er zit wel wat verschil op hoe de lokale besturen daarmee omgaan. Op weinig plekken wordt de politie meteen op die mensen afgestuurd.’

‘De controles hangen af van welke capaciteit de politie heeft en wat de besmetting­stoestand is in de gemeente’, zegt Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. ‘Er zijn weer meer evenemente­n waar de politie mensen voor moet vrijmaken. Dikwijls zal iemand van een lokale gezondheid­sdienst eerst telefonisc­h contact opnemen met wie zich moet laten testen, of er eens langsgaan. Als dat niet helpt, wordt de politie ingeschake­ld.’ Dat bevestigt huisarts Marc De Roeck, die verbonden is aan de eerstelijn­szone Zora, in de Antwerpse rand. ‘Pas als er echt onwil is, komt de politie eraan te pas.’

In de zone van Nico Paelinck, Westkust, gaat de wijkagent elke dag langs bij drie à vier mensen die zich niet lieten testen. Maar ook hij wijst op de achilleshi­el van de PLF’s. ‘Wie met de auto op reis gaat en geen formulier invult, of een op papier, ontsnapt aan elke mogelijke controle. Onze autosnelwe­gen laten niet meer toe om met een kleine ploeg snel veel mensen te controlere­n, zoals aan de douanepost­en vroeger. Zulke controles zijn nu slechts sporadisch mogelijk. We zullen zeker weer een tandje bij steken. Wie had verwacht dat onder meer door de deltavaria­nt vakantiere­gio’s zo snel weer rood zouden kleuren?’

‘Luchtvaart­maatschapp­ijen moeten controlere­n of reizigers het PLF invullen, maar dat is aan het slabakken’

Comité Testing en Tracing

 ?? Nicolas Maeterlinc­k/belga ?? Bij een politiecon­trole aan de Belgisch-Luxemburgs­e grens laat een reiziger zijn Passagier Lokalisati­e Formulier zien.
Nicolas Maeterlinc­k/belga Bij een politiecon­trole aan de Belgisch-Luxemburgs­e grens laat een reiziger zijn Passagier Lokalisati­e Formulier zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium