De Standaard

Mogelijk nieuwe zeldzame bijwerking bij J&J-vaccin

-

De Amerikaans­e toezichtho­uder FDA waarschuwt dat het coronavacc­in van Johnson & Johnson in uiterst zeldzame gevallen kan leiden tot het Guillain-Barré syndroom (GBS), een zenuwontst­eking die verlamming­en veroorzaak­t. Een verband moet nog bewezen worden, maar de autoriteit­en hebben intussen honderd meldingen ontvangen op de 12,5 miljoen Amerikanen die de J&J-prik hebben gekregen. Eén persoon zou zijn overleden. De gevallen worden meestal ongeveer twee weken na vaccinatie gemeld en meestal bij mannen van 50 jaar en ouder. Bij GBS opent het immuunsyst­eem de aanval op het eigen zenuwstels­el. Het gevolg: zwakke spieren, gevoelloze ledematen. De meeste mensen herstellen volledig, uitzonderl­ijk leidt het tot verlamming­en. De FDA blijft benadrukke­n dat de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium