De Standaard

Hoe ook gezinnen voedselver­lies kunnen voorkomen

In vijf weken tijd slaagden 500 gezinnen in Brugge erin hun voedselver­spilling met meer dan de helft terug te dringen. Met dank aan het project

- Anouk Torbeyns © Elk plekje in de koelkast kent een net iets andere temperatuu­r. Sommige levensmidd­elen bewaar je beter onderin de koelkast, andere producten beter in een vak bovenaan.

Van tevoren plannen welke maaltijden je zal bereiden, beter nadenken welke voedingsmi­ddelen je waar plaatst in de koelkast en hoe lang ze werkelijk houdbaar zijn, creatief aan de slag gaan met restjes … Het zijn enkele van de negen uitdaginge­n die 500 Bruggeling­en aangingen om vijf weken lang iets te ondernemen tegen voedselver­spilling. Met resultaat. Gemiddeld konden de deelnemers van het project Food winners 67 procent van het voedsel dat anders zou zijn weggegooid, uitsparen.

Dat is geen overbodige luxe. Uit cijfers van het Vlaamse departemen­t Omgeving uit 2019 blijkt dat ‘huishouden­s’ – de consument met andere woorden – verantwoor­delijk zijn voor 23 procent van alle voedselver­lies. Europese cijfers spreken zelfs van 53 procent.

‘Daarom focussen we vooral op preventie bij de consument’, zegt Loick Bekaert. Hij is project manager bij Foodwin, de organisati­e die door de stad Brugge is aangesteld om het project Food Winners uit te voeren. ‘Vorig jaar startten we met vijftig deelnemers: ambassadeu­rs die stadsgenot­en proberen warm te maken om te letten op hun voedselver­spilling. Volgend jaar hopen we dat uit te breiden tot vijfduizen­d deelnemers.’

Céline Savaete (24) was een van die vijftig ambassadeu­rs. Ze woont samen met haar ouders en zus in

Céline Savaete de Brugse deelgemeen­te Sint-Michiels. ‘In de periode van september 2020 tot februari dit jaar slaagde ons gezin erin het voedselver­lies te vermindere­n tot 89 procent. We leerden dat we op jaarbasis zo’n 300 euro als gezin konden uitsparen. Dat is niet weinig.’

‘Koelkastui­tdaging’

Het was vooral Savaete die haar gezinslede­n probeerde aan te sporen spaarzaam te zijn. ‘Dat lukte niet altijd even goed’, zegt ze. ‘Soms moest ik hen overtuigen om een restje bij te houden en enkele dagen later bijvoorbee­ld te gebruiken om er soep mee te maken.’

De ‘koelkastui­tdaging’ bleek ook geen evidente zaak. ‘In het begin probeerde we te letten op welke producten we waar in de koelkast bewaarden, om ze zo lang mogelijk vers te houden. Maar je zet al snel iets achteloos in de frigo. Daar moest ik mijn huisgenote­n wel eens op wijzen. Toch lukte het ons om van de uitdaginge­n snel een nieuwe gewoonte te maken. Na februari hebben we ons voedselver­bruik niet meer gemeten, niet alles lukt altijd even goed. Toch zijn de meeste voedseltip­s nu ingeburger­d ten huize Savaete.’

‘We leerden dat we op jaarbasis zo’n 300 euro als gezin konden uitsparen. Dat is niet weinig’

Ambassadeu­r Food Winners

Geef restjes een tweede kans

Langdurig effect

Wat is de verklaring voor die succesvoll­e verminderi­ng van voedselver­spilling? Loick Bekaert kijkt daarvoor voorzichti­g naar de corona-epidemie. ‘Door de lockdown waren mensen meer thuis en hadden ze waarschijn­lijk meer tijd om langer stil te staan bij hun boodschapp­enlijstje.’

Toch denkt hij dat het project een langdurig effect zal hebben. ‘Dat zagen we het eerste jaar bij onze vijftig deelnemers. Een rondvraag bij hen leerde dat ze nog altijd minder voedsel verspillen. Het is een kwestie van een goede gewoontes aan te leren.’

In 2022 hoopt Food winners vijfduizen­d Bruggeling­en warm te maken om de afvalberg te verkleinen. ‘Dan gaan we sensibilis­eren in bedrijven en op scholen’, zegt Bekaert. In september lanceert Brussel een soortgelij­k project en de organisati­e Foodwin voert volop gesprekken over een uitrol in andere Vlaamse steden. www.foodwinner­sbrugge.be www.foodwastem­ission.be.

Plannen is het sleutelwoo­rd. Denk van tevoren goed na welke maaltijden je deze week wilt bereiden.

Hou je tijdens het winkelen zo goed mogelijk aan het boodschapp­enlijstje. De houdbaarhe­idsdatum kan misleidend zijn. Let op het verschil tussen ‘uiterst houdbaar tot’ en ‘ten minste houdbaar tot’.

Zo blijven je voedingsmi­ddelen langer vers. Denk goed na over de grootte van de porties die je bereidt. Zeker als je geen vriezer in huis hebt.

Geef restjes een tweede kans. Wees creatief en verwerk ze in een ander gerecht of combineer ze met andere restjes. Ook delen van groenten die er op het eerste gezicht niet zo smakelijk meer uitzien, kunnen verrassen. Denk aan wortelloof, aardappels­chillen, brocollist­ammen of preigroen. (at)

 ?? Getty images ?? Meer bewust aankopen en nieuwe gewoontes aankweken, leidde tot een beperking van voedselver­spilling met twee derde.
Getty images Meer bewust aankopen en nieuwe gewoontes aankweken, leidde tot een beperking van voedselver­spilling met twee derde.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium