De Standaard

Levl wordt in Vlaanderen nieuwe participat­ieorganisa­tie

-

INTEGRATIE Minister van Samenleven Bart Somers haalt zijn slag thuis. Met Levl selecteert hij een nieuwe participat­ieorganisa­tie.

Levl diende als enige organisati­e een aanvraag in om de participat­ieorganisa­tie voor Vlaanderen te worden. Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) heeft dat gehonoreer­d. Er wordt nu gewerkt aan een vijfjarenp­lan dat door de Vlaamse regering moet worden goedgekeur­d. Wellicht is Levl pas begin 2022 operatione­el.

Eind vorig jaar vroegen zowel het Minderhede­nforum als het nieuwe opgerichte Join.Vlaanderen een erkenning aan. Somers wilde het beleid over een andere boeg gooien en koos voor vernieuwin­g. Het Minderhede­nforum, jarenlang een vaste waarde, bleef verbijster­d achter en trok naar de Raad van State. Die greep in omdat de beslissing onvoldoend­e was gemotiveer­d.

Het Minderhede­nforum kreeg al begin 2020 te horen dat het op zoek moest gaan naar een doorstart om kans te maken op de hernieuwin­g van het samenwerki­ngscontrac­t. Maar Somers raakte in de tussentijd erg gecharmeer­d door Join.Vlaanderen. De organisati­e leek slagkracht­iger en beantwoord­de beter aan zijn filosofie. Hij vindt dat etnisch-culturele organisati­es – de basis van het Minderhede­nforum – eerder de segregatie bevorderen.

Het middenveld liep storm . Uiteindeli­jk zorgde een samensmelt­ing van de twee in Levl voor de oplossing. Zo kon de discussie worden gesmoord, blijft iedereen aan boord en lijdt Somers geen gezichtsve­rlies. De minister spreekt van ‘een belangrijk­e stap in de vernieuwin­g. We vertrekken niet van een wit blad, maar starten en nieuw hoofdstuk.’

Elke poot heeft een covoorzitt­er binnen Levl, maar het blijft onduidelij­k wie als directeur de leiding neemt. Somers hoopt op ‘kritische feedback en beleidsadv­iezen’. Tegelijk is hij ook uit op concrete acties op het terrein. En wellicht kijkt hij uit naar meer dynamiek met eventueel minder mensen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium