De Standaard

‘Leiders hebben zich niet als leiders opgesteld en hebben de zorgverstr­ekkers aan hun lot overgelate­n’

- Kathleen Depoorter

Na maanden van hoorzittin­gen stemt de Kamer over de aanbevelin­gen van de speciale commissie covid19. Volgens oppositiel­id (NVA) is de hamvraag – over de verantwoor­delijkheid van de Vivaldimin­isters – uit de weg gegaan (op www.standaard.be).

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium