De Standaard

Google beboet in Frankrijk over auteursrec­hten

-

INTERNET Frankrijk legt Google een boete van een half miljard euro op. De internetre­us zou niet te goeder trouw onderhande­ld hebben met Franse uitgevers. Frankrijk was het eerste land dat de Europese Richtlijn inzake auteursrec­ht goedkeurde. Die wet verplicht Google te onderhande­len over betalingen voor het gebruik van nieuws in zijn zoekmachin­e en elders. Google verbond voorwaarde­n aan een deal: het wilde alleen betalen aan partners die ook meestappen in de nieuwe dienst Google News Showcase.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium