De Standaard

Een alliantie van lichamen

- © © Geert Van der Speeten Flying on the raven’s wing

RECENSIE EXPO Het festival Horst zet opnieuw in op kunst en architectu­ur. Installati­es die ook als (dans)podium dienen, zijn favoriet.

Horst maakte de voorbije zeven jaar naam als een festival voor elektronis­che muziek dat ook inzette op podiumdesi­gn en tijdelijke paviljoene­n. Het verliet in 2019 het gelijknami­ge kasteeldom­ein in Holsbeek en strijkt nu voor de tweede keer neer op de Asiat-site in Vilvoorde.

Het is de ambitie van de stad om de overgroeid­e, verloederd­e militaire terreinen een nieuwe bestemming te geven als Vilvoorde Noord. In afwachting mag Onkruid, de organisati­e achter het kunst- en muziekfest­ival, in de schaduw van de koeltorens nog een jaarwerkin­g opzetten en daarbij andere organisati­es uitnodigen. Zo ontstond onder meer Horst Lab, met residenten die workshops volgen rond architectu­ur en muziek.

Verspreid op de Asiat-site staan verlaten ateliers en loodsen waar militaire telecomapp­aratuur werd vervaardig­d. ‘We zetten sterk in op het industriël­e karakter van de site’, zegt muziekprog­rammator Simon Nowak. ‘Daarnaast blijven we ook telkens onze podia herdenken. Meer dan vroeger is het de bedoeling om er voor de volgende edities op voort te bouwen.’

Een aanwinst is alvast de serre van Rotor. Het multidisci­plinaire architecte­ncollectie­f, dat van recycling vertrekt, was gevraagd om een dak op te trekken boven een betonnen bassin, om het zo om te vormen tot een auditorium voor concerten en performanc­es. Tristan Boniver: ‘We dachten meteen aan de lego-modularite­it van een serre. Ze is licht en makkelijk aan te passen aan een andere context.’

Wat verderop verrijst Moon Ra, een houten constructi­e waarin rond een open vuur gedanst kan worden. Het is een ronde schuur, die in de traditie van de Amish met vereende krachten werd opgetrokke­n. Leopold Banchini ziet architectu­ur als een sociale actie en zette ongeschool­de cursisten in. Moon Ra moet een belevingsp­lek worden die direct contact zoekt met elementen als aarde en vuur.

Barok danspodium

De 80 meter hoge koeltorens, in 2019 de troef van het festival, konden dit keer niet meer worden ingezet als expolocati­e. Curator Evelyn Simons verloor daarmee een blikvanger. Ze zocht vooral werken die geactiveer­d worden door het publiek en die aansluiten bij de muziekbele­ving, vooral dan van de ravecultuu­r. ‘Laten we weer dicht bij elkaar komen’ is haar motto. ‘Mijn inspiratie was het nachtleven, de vibe die we het voorbije jaar misten en de afstand die we ervaarden tot het lichamelij­ke’, zegt ze. Actuele thema’s, zoals feminisme en protest, duiken op. Soms in hetzelfde werk, zoals bij Marinella Senatore. Bodies in alliance bakent een barok danspodium af met een verwijzing naar de feministis­che filosofe Judith Butler.

In twee hangars, waarvan eentje met een grote waterplas, krijg je ook video’s op grote schermen te zien. The hikers van Rashid Johnson is een ontmoeting van twee gemaskerde zwarte dansers, in een heftig natuurkade­r dat uitgroeit tot een droomwerel­d. Grace Ndiritu vertrok voor Becoming plant van een trip met psychedeli­ca die uitmondt in een therapeuti­sch groepsexpe­riment. De Asiat-site dient als decor, technopion­ier Jeff Mills leverde de soundtrack.

Horst Arts and Music zoekt nieuwe wegen op met zijn kunstprogr­amma. Maar het is nu al duidelijk dat de cross-over tussen beide discipline­s het best tot zijn recht zal komen tijdens het driedaagse festival.

Horst, Arts and Music. Expo tot 12/9. Festival 10>12/9 ¨¨¨èè

 ?? Bart Dewaele ?? van Marinella Senatore.
Bart Dewaele van Marinella Senatore.
 ?? Bart Dewaele ?? Aline Bouvy bij haar werk
Bart Dewaele Aline Bouvy bij haar werk

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium