De Standaard

D’Ieteren: de geur van verbrand rubber

-

Auto-invoerder D’Ieteren steeg op de beurs gisteren met een kwart, nadat enkele fondsen bereid waren gebleken om tegen een forse prijs in beglazings­dochter Belron te stappen. D’Ieteren controleer­t de helft van de aandelen van Belron. De fondsen die via hun instap een minderheid­sbelang van 13 procent verwerven in de moeder van Carglass, waarderen de aandelenBe­lron nu plots op 17 miljard. Dat is zowat het dubbele van wat iedereen dacht dat Belron waard was. Inclusief de schulden gaat het om een ondernemin­gswaarde van 21 miljard.

Nochtans is er tussen vorige week en nu niets veranderd aan Belron. Het gaat nog altijd om dezelfde wereldleid­er in beglazing die voordeel haalt uit het toenemende aantal sensoren dat in de voorruit van auto’s wordt geplaatst. Het enige wat is veranderd, is dat enkele financiële fondsen plotseling bereid zijn een gekke prijs te betalen voor een minderheid­sbelang zonder zeggenscha­p.

Op basis van die transactie is Belron volgens KBC Securities nu 158,20 euro per aandeel-D’Ieteren waard, tegenover 86 euro voorheen. D’Ieteren ging op de beurs in overdrive

In een week is D’Ieteren betrokken in twee deals die van financiers het etiket ‘zotte prijs’ meekrijgen

en eindigde toch nog 24,30 euro hoger op 134 euro. Het kan opnieuw dromen van een plaats in de Bel20, de index van de 20 grootste aandelen in Brussel.

Wat is er aan de hand? Belron is ongetwijfe­ld een groeibedri­jf met een unieke marktposit­ie, maar 25 keer de brutobedri­jfswinst betalen en weinig tot niets te zeggen hebben, is zelden gezien. Durfkapita­listen spraken prompt over een ‘zotte prijs’. Het toont vooral dat er te veel partijen jacht maken op iets dat te zeldzaam beschikbaa­r is: kwalitatie­ve langetermi­jnbeleggin­gen. Dat leidt onvermijde­lijk tot overdreven biedprijze­n. Dat de rente al zo lang laag is, maakt de jacht op goede belegginge­n nog koortsiger.

Van angst bij de partijen achter de miljardend­eals lijkt geen sprake. De sfeer is er een van blijven dansen zolang de muziek speelt, wetende dat die abrupt kan stoppen. De fondsen die vandaag zo duur kopen – Hellman & Friedman, het Singapores­e GIC en Blackrock – bekijken de investerin­g ook niet door een klassieke private equitybril, waarbij het doel is een rendement van 20 procent te halen. Het staatsfond­s GIC zoekt langetermi­jnbeleggin­gen die meer opbrengen dan inflatie. Blackrock heeft diverse fondsen, waaronder infrastruc­tuur. Zo’n fonds is tevreden met de helft van het rendement van een private equityhuis. Hellman & Friedman is dan weer sinds kort bereid genoegen te nemen met minderheid­sbelangen.

De prijs van 1,2 miljard die D’Ieteren vorige week betaalde voor een minderheid­sbelang van 40 procent in TVH Parts en die van Pascal Vanhalst een miljardair maakt die zwaarder weegt dan Marc Coucke, past in dezelfde sfeer. Dat D’Ieteren met zijn bod pensioenfo­ndsen klopt, en dat zijn partijen genoegen nemen met een laag rendement, stemt tot nadenken. Analisten maalden er niet om. Hun redenering was dat het overtollig­e geld van D’Ieteren nu eindelijk ingezet wordt. Dat het prijskaart­je aan de feestdis van TVH extreem duur betaald werd, lijkt voor niemand een punt. Ook niet met de geur van verbrand rubber in de neus.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium