De Standaard

Druk is van de ketel op grondstoff­enmarkt

De grondstoff­enmarkt koelt stilaan af. De grootste schaarste is achter de rug, de prijzen van hout, voeding en ertsen stijgen niet langer. Maar ze zijn nog altijd hoger dan voor de pandemie.

- © Ruben Mooijman

Koffie is nu 6 procent goedkoper dan op het hoogtepunt in mei. De prijs van koper en rijst heeft in die periode 11 procent terrein prijsgegev­en. Voor palmolie gaat het om 17 procent. En de prijs van timmerhout is sinds mei met maar liefst 59 procent gedaald. Voor heel wat grondstoff­en lijkt de extreme schaarste die de prijzen tot ongekende hoogte opstuwde voorbij.

Symbolisch is dat de prijs van timmerhout­futures op de Chicago Mercantile Exchange (CME) gisteren weer terugkeerd­e naar het niveau van begin dit jaar. De extreme koerswinst­en van dit voorjaar zijn volledig tenietgeda­an. De hoge prijzen moedigden producente­n aan om meer hout op de markt te brengen, terwijl consumente­n in doe-het-zelfzaken juist werden afgeschrik­t door het prijspeil, waardoor de vraag afnam.

Goedkope rijst

Ook de voedselpri­jzen dalen. In juni ging de wereldwijd­e voedselpri­jsindex van de Food and Agricultur­e Organizati­on (FAO) voor het eerst in twaalf maanden naar beneden. De index kwam 2,5 procent lager uit dan in mei. Plantaardi­ge olie werd 9,8 procent goedkoper, graan 2,6 procent en zuivel 1 procent, meldde de FAO.

‘Alles koelt af, en de verwachtin­g is dat dit nog wel even zal voortduren’, zegt Tom Simonts, financieel econoom voor KBC. Onder meer het prijsopstu­wende effect van de grondstoff­enspeculat­ie door de financiële spelers is weggevalle­n, zegt hij. Maar ook is de productiec­apaciteit op veel markten verhoogd. De grondstoff­en waarvoor dat het moeilijkst is, zoals ijzererts, zijn het minst in prijs teruggeval­len. Ook olie en gas zijn nog niet in prijs gedaald, maar op die markt geldt een andere dynamiek.

Simonts denkt dat de ergste inflatiedr­eiging door de afgetopte prijzen is afgewend, al blijven de prijzen nog wel een stuk hoger dan een jaar geleden. ‘De markten zijn afgekoeld, maar ze blijven warm.’ De grondstoff­enprijzen liggen ondanks de recente daling ver boven het niveau van voor de uitbraak van de pandemie. De futures voor koper, timmerhout en palmolie zijn zelfs meer dan 60 procent duurder dan in maart vorig jaar. Voor katoen gaat het om 40 procent en voor koffie om 32 procent. Rijst is wel lichtjes goedkoper dan voor de pandemie. ‘De prijs van rijst heeft in juni het laagste niveau in vijftien maanden bereikt’, bevestigde de FAO. Door de hoge vrachtkost­en is de exportvraa­g minder hoog dan normaal. Ondanks de dalende grondstoff­enprijzen bereikte de inflatie in de VS in juni toch het hoogste peil sinds 2008. De prijzen lagen 5,4 procent hoger dan een jaar eerder. Maar dat had vooral te maken met de stijgende prijzen van onder meer brandstoff­en, hotelovern­achtingen en gebruikte auto’s.

In België hebben de profession­ele houtkopers nog niet veel gemerkt van de afkoelende prijzen. Uit de laatste enquête van de Confederat­ie Bouw werden de prijsstijg­ingen en bevoorradi­ngsproblem­en als een belangrijk pijnpunt genoemd voor de bouw. Bij Fedustria, de federatie van de textiel-, meubel- en houtsector, leeft de indruk dat de sterkste stijgingen van de houtprijs achter de rug zijn, maar van dalingen is nog geen sprake. ‘Mijn indruk is dat de prijzen wat afvlakken en dat de levertijde­n weer wat korter worden, maar dat zien we nog niet terug in de officiële cijfers’, zegt directeur Filip De Jaeger.

In België hebben de profession­ele houtkopers nog niet veel gemerkt van de afkoelende prijzen

 ?? Barton van Flymen/anp ?? Een bouwvakker plaatst een wand voor een prefabgebo­uw in het Nederlands­e Edam.
Barton van Flymen/anp Een bouwvakker plaatst een wand voor een prefabgebo­uw in het Nederlands­e Edam.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium