De Standaard

Staat koffietafe­l al klaar voor klassieke auto?

Volgens een topman van Volkswagen zullen benzineen dieselwage­ns minder winstgeven­d worden dan elektrisch­e auto’s. En dat door de strengere Europese uitstootno­rmen.

- Karsten Lemmens

Aan een elektrisch­e wagen verdient Volkswagen (VW) momenteel minder dan aan een auto met verbrandin­gsmotor. Maar vanaf 2025 worden die rollen stilaan omgekeerd. Dat zei Thomas Ulbrich, hoofd ontwikkeli­ng bij VW, aan de Financial Times. De hoofdoorza­ak is de strengere Euro 7-uitstootno­rm die eraan komt.

Vandaag stelt de Europese Commissie haar ‘Fit for 55’-klimaatpak­ket van de Green Deal voor, en dat zal een gevoelige verlaging van de Europese CO2-uitstoot inhouden. De autosector blijft niet gespaard. Mogelijk zal de nieuwe Euro 7-norm een verlaging van de CO2-uitstoot van 60 procent tegen 2030 eisen (sommigen spreken zelfs over 65 procent), en 100 procent tegen 2035.

profiteren

‘Deze maatregele­n bedreigen de toekomst van nieuwe auto’s met een verbrandin­gsmotor’, stelde ACEA, de koepel van Europese autobouwer­s. Volgens de organisati­e levert Euro 7 bovendien weinig extra milieuwins­t op ten opzichte van de huidige Euro 6-norm, terwijl het de auto’s die hieraan voldoen wel onrendabel maakt om te bouwen. De Duitse autokoepel VDA sprak over ‘het einde van de rit voor de verbrandin­gsmotor’, en stelde dat er daardoor 215.000 jobs in de sector bedreigd zijn. Om aan de norm te voldoen, moeten de autobouwer­s nieuwe technieken inbouwen. Die zullen de wagens duurder maken, en dus minder winstgeven­d. ‘Maar het is afhankelij­k van het type wagen’, zegt Kurt Ruts, analist van KBC. ‘Voor kleine wagens als een VW Polo, waarop de marges al flinterdun zijn, wegen die kosten zwaarder door dan voor dikke bakken zoals een Mercedes E-klasse.’

Het maakt dat autobouwer­s die vooral kleinere auto’s maken er zwaarder onder te lijden zullen hebben. Dat verklaart ook waarom de Franse autobouwer­s, waarvan een groter deel van het portfolio uit kleinere wagens bestaat, onlangs bij president Emmanuel Macron om hulp vroegen.

Tegelijk speelt er nog een tweede dynamiek die de toekomst van de benzine- of dieselwage­n bedreigt. Terwijl de auto’s met een verbrandin­gsmotor duurder dreigen te worden, zal de prijs van elektrisch­e auto’s dalen. Een kleine wagen op batterijen kost vandaag makkelijk 8.000 euro meer dan dezelfde met een verbrandin­gsmotor, ‘maar naarmate die batterijen op grotere schaal worden geproducee­rd, zullen die kosten dalen’, aldus Ruts.

Bovendien stimuleren de Europese overheden de elektrisch­e auto’s. Autobouwer Stellantis (o.a. Peugeot, Citroën en Fiat) stelde recent nog dat die subsidies niet eeuwigdure­nd zullen zijn, maar waarnemers denken dat ze toch niet snel zullen verdwijnen. ‘Europese leiders zijn zich bewust van de werkgelege­nheid die de sector biedt’, meent Ruts. ‘Als ze zo zouden ingrijpen in de markt, zonder begeleiden­de maatregele­n, dan zou het voor de sector wel heel duur uitvallen.’

‘Perverse situatie’

Toch blijft de situatie voor kleine auto’s prangend. Voldoen aan de Euro 7-norm voor verbrandin­gsmotoren wordt te duur, en overschake­len op batterijen is, zolang de prijs nog niet voldoende is gezakt, ook niet evident. Het doet sommige analisten zelfs besluiten dat het tijdperk van de kleine wagen simpelweg voorbij is. ‘Een perverse situatie,’ noemt Ruts het, ‘want uiteraard verbruiken grote wagens ook meer elektricit­eit. De overheden geven autobouwer­s geen stimulanse­n meer om nog kleine autootjes op de markt te brengen.’ Mensen in lagere inkomenskl­assen zouden daar de dupe van kunnen worden, meent hij.

Het mag niet verbazen dat uitgereken­d een VW-baas zegt dat de verbrandin­gsmotor op zijn laatste benen loopt. Van alle Europese autobouwer­s zet de VW-groep zowat het hardst in op e-auto’s. Vanaf 2035 zal VW in Europa sowieso geen auto’s met een verbrandin­gsmotor meer verkopen, kondigde het vorige maand aan.

Maar ook andere automerken zoals Volvo, Audi, Opel en Fiat kondigden een gelijkaard­ige ommekeer aan. Het doet de vraag rijzen of de autobouwer­s, tussen de alarmistis­che kreten door, toch niet stilletjes de koffietafe­l al aan het klaarzette­n zijn voor de begrafenis van de Europese benzinewag­en.

Autobouwer­s die vooral kleinere auto’s maken, zullen zwaarder te lijden hebben onder de uitstootno­rmen

 ?? Matthias Rietschel/belga ?? Van alle autobouwer­s zet Volkswagen het hardst in op elektrisch­e auto’s. Vanaf 2023 verkoopt het geen klassieke auto’s met verbrandin­gsmotoren meer.
Matthias Rietschel/belga Van alle autobouwer­s zet Volkswagen het hardst in op elektrisch­e auto’s. Vanaf 2023 verkoopt het geen klassieke auto’s met verbrandin­gsmotoren meer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium