De Standaard

‘Huizen werden vorig jaar 6 procent minder betaalbaar’

- © Stijn Decock

VASTGOED De Belg vindt de huizenmark­t overgewaar­deerd, maar verwacht toch dat de prijzen verder stijgen. ‘Dat geeft mensen het gevoel dat ze nu snel een huis moeten kopen’, zegt Steven Trypsteen (ING).

‘Door de coronacris­is willen Belgen nog meer neertellen voor een goede woning’, zegt Steven Trypsteen, econoom bij ING. De pandemie is de hoofdreden waarom de huizenprij­zen zowel vorig als dit jaar bleven stijgen. ‘Vorig jaar zagen we een toename met 5 procent, dit jaar met 7 procent.’ ING houdt ook een index bij met de betaalbaar­heid van woningen. Volgens die index – die rekening houdt met rente, prijzen, inkomensgr­oei en de gemiddelde lening – zijn huizen het voorbije jaar 6 procent minder betaalbaar geworden.

ING peilde bij 1.000 Belgen hoe ze tegenover vastgoed staan en wat ze bij de aankoop belangrijk vinden. 62 procent van de bevraagden vindt dat vastgoed nu overgewaar­deerd is. Tegelijk denkt 81 procent dat de prijzen nog verder zullen stijgen. ‘Dat geeft mensen het gevoel dat ze nu snel moeten kopen, voordat de huizen te duur zijn’, stelt Trypsteen. ‘Het aantal dat denkt dat prijzen nooit zakken, is zelfs opgelopen tot 59 procent. Maar het verleden heeft meermaals aangetoond dat vastgoedpr­ijzen wel kunnen dalen. In België was er een stevige vastgoedcr­ash begin jaren 80 en tijdens de Eurocrisis zakten de prijzen in onder meer Nederland fors.

Moeilijker voor jongeren Weinig verrassend is dat bij een aankoop buitenruim­te heel belangrijk geworden is, net zoals de grootte van de binnenruim­tes. Ook een goede internetve­rbinding is door het thuiswerk een extra punt van aandacht. Idem dito voor de kwaliteit van isolatie en vensters. ‘Door veel thuis te zijn, zijn mensen meer bezig met de kosten van het energiever­bruik.’

Nabijheid bij het werk of de stad vinden Belgen momenteel dan weer minder belangrijk.

72 procent van de ondervraag­den denkt dat het voor jongeren de komende drie jaar moeilijker wordt om vastgoed te kopen. Dat gaat wat in tegen de Nationale Bank, die onlangs stelde dat het aandeel jongeren dat een hypothecai­re lening nam in 2020 stabiel is gebleven op 35 procent. ING denkt dat dit alleen verklaard kan worden doordat steeds meer jongeren een financieel duwtje in de rug krijgen van familie. De eigen inbreng bij eerste kopers van vastgoed nam volgens ING fors toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium