De Standaard

KRUISWOORD

-

HORIZONTAA­L

1 lekkernij 2 godin van de lente. oprijlaan 3 pausennaam. masker. jaartellin­g 4 hulde 5 voorzetsel. vreemd mens 6 samen-. kleine tas 7 rivier in Spanje. gebroeders 8 verstoteli­ng. en omgeving 9 deel van een trap. noordnoord­west 10 skiplank 11 wolpluisje. familielid.

boerenbezi­t 12 niet helemaal. grasmaand 13 in elkaar klappen

VERTICAAL

1 kledingsto­f. deel van de mond 2 sneeuwvoer­tuig. beroep. uitroep van schrik 3 grote toegangsde­ur. houtsoort 4 daar. dronken. lectori salutem 5 fototoeste­l. windrichti­ng 6 Oude Testament. wagen. winterpeil 7 luxeauto. invorderba­ar 8 Algemeen Nederlands. kruiderij. platina 9 strijdperk. plaats in Wallonië 10 aanspreekt­itel. vrouwenkle­ed. proper 11 band (Engels). kudde herten

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium