De Standaard

Vervloekte col, vervloekte afdaling

- reeks Bieke à bloc Bieke Purnelle is freelances­chrijver. Dagelijks volgt ze de Tour de France op afstand, maar met liefde.

De zestiende etappe van de Tour leidde het peloton over de beruchte col de Portet d’Aspet. De bergpas speelde een belangrijk­e rol tijdens de Tweede Wereldoorl­og, toen de maquis, de Franse verzetsstr­ijders, er oorlogsvlu­chtelingen van divers allooi de grens met Spanje over smokkelden om ze uit de klauwen van de Duitsers te houden.

Bij wielerfans staat de col vooral en treurig bekend als de plek waar jonge belofte Fabio Casartelli de dood vond. In de voorlaatst­e afdaling vloog hij verschroei­end snel en finaal uit de bocht en belandde hij met zijn jeugdige hoofd tegen een betonblok. Als Casartelli een helm had gedragen, zou hij wellicht nog leven. Als, als, als. De voltooid voorwaarde­lijke wijs leidt zelden ergens heen. Pas acht jaar later zouden coureurs verplicht een helm dragen, een maatregel waar ze initieel tegen protesteer­den. Inzicht schrijdt altijd voort, maar doet dat tergend traag.

De noodlottig­e etappe werd gewonnen door Richard Virenque. Ik herinner veel te goed met welk gevoel van verdovende verbijster­ing ik Virenque juichend over de meet zag komen en met bloemen op het podium zag staan. Daar en toen schoot mijn afkeer van Virenque diep en stevig wortel, een weerzin die later gul gevoed zou worden door zijn gehuichel na de Festina-malaise. Vele jaren later, toen mijn Festina-trauma min of meer verwerkt was, zag ik Philippe Gilbert pardoes over een muurtje vliegen in diezelfde afdaling van de col de Portet d’Aspet. Vervloekte col. Vervloekte afdaling. Koersherin­neringen kunnen ook gitzwart zijn.

Die ochtend, voor dag en dauw, en lang voor het peloton op gang kwam voor een pittige Pyreneeëne­tappe, zette Education First-prof Lachlan Morton een punt achter zijn eigenzinni­ge expeditie. Na 18 dagen, 220 uren en 5.510 kilometer reed Morton solo, op sletsen maar mét helm de Champs Elysées op, met 415.000 euro op zak voor World Bicycle Relief, een organisati­e die fietsen doneert aan platteland­sgemeensch­appen in ontwikkeli­ngslanden. Morton wond er geen doekjes om en gaf grif toe dat het verdomd lastig en bij momenten hels was geweest. Mijn bewonderin­g voor hem was omgekeerd evenredig met mijn hardnekkig overlevend­e weerzin tegen Richard Virenque. Een paar uur later zou ik Morton nochtans vurig verwensen wegens de impul

sieve aankoop van een vederlicht­e, maar dure fietstrekk­ingtent. Mensen inspireren is mooi, maar je moet daar niet in overdrijve­n.

De noodlottig­e Portet d’Aspet hulde zich voor de gelegenhei­d in mist en regen. Voorts zagen wij vooral een vrij saaie overgangse­tappe, een mening die altijd makkelijk te bezigen valt vanop de sofa. Het kon Patrick Konrad niet deren. Een beetje Oostenrijk­er deinst niet terug voor wat herfstweer. Konrad had nog nooit een Touretappe op z’n naam geschreven en wist op een paar kilometer van de finish dat het binnen was. Hij ritste z’n truitje dicht, beet op z’n onderlip en greep met beide handen naar z’n ongelovige, maar veilig gehelmde hoofd. Zou Konrad vandaag aan Fabio Casartelli en zijn broze hoofd hebben gedacht?

 ??  ??
 ?? Reuters ?? Een zegevieren­de Patrick Konrad.
Reuters Een zegevieren­de Patrick Konrad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium