De Standaard

Een plons in een Frans zwembad?

Alleen als je gevaccinee­rd bent

- Jolien De Bouw ©

Op het terras van een koffiebar drinkt de lokale middenstan­d een ochtendkof­fie voor ze de luiken van hun winkels optrekken. De toespraak van de Franse president Emmanuel Macron is gesprekson­derwerp nummer één en de meningen zijn verdeeld. ‘Het werd hoog tijd! Op gezond verstand kan je niet rekenen’, gooit een van hen in de groep. ‘Ik ken zorgperson­eel dat zijn werk dreigt te verliezen’, probeert een ander. ‘Ze hebben nog twee maanden de tijd. En daarbij, ze hebben al genoeg tijd gekregen’, antwoordt de eerste meedogenlo­os.

Hoewel Frankrijk duidelijk verdeeld blijft over de vaccinatie­kwestie, treft Macrons aanval doel. Hij was nog niet uitgesprok­en of Doctolib, het online platform waarop de Fransen hun prikafspra­ak kunnen vastleggen, kon de toevloed niet meer aan. Per minuut probeerden 20.000 mensen een afspraak te maken. Gisterocht­end hadden 1,3 miljoen Fransen zich ingeschrev­en voor hun eerste prik.

Ze hebben zo hun redenen. Zonder het vaccin te verplichte­n, maakt Frankrijk het wel onmisbaar. Vanaf augustus moet iedereen die op café of restaurant wil, volledig gevaccinee­rd zijn. Hetzelfde geldt voor heel wat andere plaatsen waar het openbare leven zich afspeelt, zoals zwembaden. Ook een negatieve PCR- of antigeente­st gelden als toegangska­artje, al zijn die wat omslachtig­er en kosten die binnenkort ook geld.

Daarnaast dreigen mensen die actief zijn in de zorgsector hun baan te verliezen wanneer ze zich niet laten vaccineren. Ze hebben nog tot 15 september de tijd om een prik te halen. Die verplichti­ng wordt binnenkort in een wettelijk kader gegoten. Volgens officiële cijfers zijn intussen 27,3 miljoen Fransen volledig gevaccinee­rd (40 procent).

Moord en brand

De vaccintwij­fel – traditione­el groot bij onze zuiderbure­n – gaat wel al maanden in dalende lijn. In een recente peiling gaf 81 procent aan zich te willen laten vaccineren. Dat is een verdubbeli­ng ten opzichte van december. In diezelfde peiling zei ook drie op de vijf voorstande­r te zijn van een verplichte vaccinatie.

Toch zijn er ook nog felle tegenstand­ers. Die schreeuwde­n na de toespraak van president Macron moord en brand op sociale media. Zo verweet het groene Europarlem­entslid Michèle Rivasi Macron apartheid en riep de rechts-populistis­che politicus Florian Philippot (ex-rechterhan­d van Marine Le Pen) op tot een algemene boycot van ‘de dictatuur die de Fransen wil verdelen en beroven van hun vrijheid’. Philippot organiseer­t dit weekend een protestmar­s.

Europarlem­entslid Rivasi sprak van apartheid. De rechtspopu­listische Philippot riep op tot een boycot van ‘de dictatuur die de Fransen wil beroven van hun vrijheid’

 ?? Bryn Colton/getty ?? De toegang tot openbare plaatsen in Frankrijk, zoals een zwembad, wordt onmogelijk zonder een volledige vaccinatie of een negatieve PCR- of antigeente­st.
Bryn Colton/getty De toegang tot openbare plaatsen in Frankrijk, zoals een zwembad, wordt onmogelijk zonder een volledige vaccinatie of een negatieve PCR- of antigeente­st.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium