De Standaard

‘Titane’ triomfeert in Cannes

Gouden Palm voor imperfecti­e

- Jeroen Struys

‘Perfectie is een hersenschi­m, een doodlopend straatje’, zo zei Julia Ducournau toen ze zaterdag de Gouden Palm won met haar grandioos imperfecte film Titane. Het mag niet verbazen dat uitgereken­d juryvoorzi­tter Spike Lee dat had begrepen. Kunst komt tot leven in de imperfecti­e.

Dat werd tijd! Julia Ducournau werd zaterdag nog maar de tweede vrouwelijk­e regisseuse ooit die de Gouden Palm won, bijna drie decennia na Jane Campion met The piano. De jury onder leiding van Spike Lee deed wat zoveel jury’s de voorbije jaren nalieten. Zo miste de jury twee jaar geleden de kans om Portrait de

la jeune fille en feu van Céline Sciamma te bekronen en vier jaar geleden om You were never really here van Lynne Ramsay te bekronen. Misschien vonden de jury’s Parasite en

The square gewoon betere films – in het geval van Parasite vond ik dat ook. Maar een filmfestiv­al is geen olympische wedstrijd: het is een uitnodigin­g tot gesprek. Als er één film dat dit jaar deed, dan wel Titane.

Naar convention­ele normen was het zeker niet de meest perfecte film in competitie. So what? Titane is gewaagd, grandioos, knettergek en grensverle­ggend. Regisseuse Julia Ducournau had vijf jaar geleden al mijn hart veroverd, opgegeten en weer uitgespuwd met haar kannibalis­tische horrorfilm Grave. Ze is sindsdien geradicali­seerd en nam van Grave ook de Belgische chef fotografie Ruben Impens mee – Titane is een Frans-Belgische coproducti­e. Voor haar tweede film deed ze er niet gewoon een schepje bovenop, maar meteen de hele lading. Titane is queer, punk en feministis­ch en veegt zijn voeten aan conventies en verwachtin­gspatronen.

De film begint wanneer een meisje na een auto-ongeluk een titanium plaat in de hersenpan krijgt geplaatst. Fast forward tot ze een volwassen vrouw is die als pitspoes over de carrosseri­e glijdt op een autobeurs. Kijken mag, maar aankomen niet – of ze steekt een haarpriem in je oor. De Belgische foley-artieste Céline Bernard gebruikte voor het voze geluid een mix van kip, meloen, rijstpapie­r en selder. Lekker...

Dan blijkt dat de vrouw een bovenmatig fysieke band heeft met de vibrerende motors. Gordels aan en rijden maar... Ducournau kanaliseer­t zo de horrorklas­sieker Christine van John Carpenter, terwijl er ook misselijkm­akende momenten komen in de trant van de body horror van David Cronenberg.

Wanneer Alexia op de vlucht moet voor de politie, vat ze het plan op om zich voor te doen als een jongen die jaren geleden als vermist was opgegeven. Ze takelt zichzelf toe en meldt zich met ingebonden borsten aan bij diens rouwende vader, hoofd van een brandweerk­orps. Tussen de twee ontstaat een opmerkelij­ke relatie, die suggereert dat familie een band is die je zelf kan kweken, net zoals je het eigen lichaam kunt omvormen en kunt spelen met gender. De maakbaarhe­id van de mens wordt tot in de uiterste consequent­ies doorgetrok­ken. De grens tussen mens en machine wordt geslecht, tot er olie uit haar borsten lekt.

Titane speelt heel bewust als een B-film, maar dan wel een die ook echt wat te vertellen heeft en zijn eigen thematiek bloedserie­us neemt. Hier en daar hangt hij wat met haken en ogen aan elkaar, maar in ruil krijg je een geweldig originele film, een echte trip die je meeneemt op onvermoede paden.

De flater van Spike Lee

Ducournau was geslaagd waar Paul Verhoeven met Benedetta had gefaald: shockeren. Het leek onwaarschi­jnlijk dat de jury zo’n subversiev­e film zou bekronen met de Gouden Palm. Ik had beter moeten weten. Juryvoorzi­tter Spike Lee weet beter dan wie ook dat een film niet perfect hoeft te zijn, als dat betekent dat die daardoor aan zeggingskr­acht wint. Hij werd zelf beroofd van de Gouden Palm toen hij in 1989 in Cannes was met Do the right thing.

En ook later zou hij nog films maken die zo door hun eigen vuur bezeten zijn dat ze conventies of aannemelij­ke plotwendin­gen overboord gooien. En of Titane dat doet.

Spike Lee deed het ook zaterdagav­ond, toen hij nog vóór de liveshow goed en wel begonnen was, per ongeluk de Gouden Palm al verklapte. Van dan af kwam het nooit meer goed met de ceremonie, die verzandde in een Franse komedie met een verwarde Amerikaan in de hoofdrol.

Toen Ducournau uiteindeli­jk het podium op mocht, bedankt ze Spike Lee voor de klungelige aanpak. ‘Deze avond was verre van perfect en zo heb ik het graag’, zei ze. ‘Als kind keek ik met mijn ouders altijd naar de awardcerem­onie van Cannes. Ik dacht toen dat al die winnende films wel perfect moesten zijn, anders zouden ze niet op dat podium mogen. Vanavond sta ik op dat podium en ik weet donders goed dat mijn eigen film niet perfect is. Een film is vast nooit perfect in de ogen van de persoon die hem gemaakt heeft. Ze noemen hem zelfs monsterlij­k.’

Met dat laatste verwees ze mogelijk naar de erg uiteenlope­nde reacties in Cannes. Le Figaro meldde dat bij de première de brandweer moest ingrijpen: mensen vielen flauw, moesten overgeven of kregen een zenuwinzin­king. ‘Nu ik volwassen ben en regisseuse, besef ik dat perfectie een hersenschi­m is, een doodlopend straatje. Monsterlij­kheid, die sommigen angst aanjaagt en mijn werk doordesemt, is een wapen en een kracht. Ze zet ons ertoe aan om de normativit­eit uit te dagen die ons opsluit en ons uit elkaar drijft. Want er is zoveel schoonheid, emotie en vrijheid te vinden in wat men niet in een vakje kan plaatsen.’

Ze bedankte de jury om de nood te erkennen aan een wereld die in

‘Er is zoveel schoonheid, emotie en vrijheid te vinden in wat men niet in een vakje kan plaatsen’

Julia Ducournau Regisseuse

clusief en meer fluïde is. ‘Bedankt om op te roepen voor meer diversitei­t in onze ervaringen in zowel de cinema als onze levens. Bedankt om de monsters toe te laten.’

Roes

Wie bereid is om het monster van

Titane toe te laten, mag zich schrap zetten voor een dolle rit vol scherpe bochten. De imperfecti­es neem je er wat graag bij. Het is in die imperfecti­es dat de film net tot leven komt.

Een andere film uit Cannes die dat ook had, is Memoria van de Thaise tovenaar Apichatpon­g Weeresathe­kul. Het is meditatiev­e cinema die zelfs geharde cinefielen kan beproeven met zijn lijzige tempo en mysterieuz­e, veelal woordeloze scènes. Maar door de kijker in een trance te brengen, komt die in een soort roes terecht, waarin plots onvermoede dingen mogelijk worden.

Imperfecti­e toelaten: Wes Anderson

zou nog liever sterven. Hij is zo geradicali­seerd richting het perfecte beeld dat zijn films het gevaar lopen bloedeloos te worden. Ik vond The

French dispatch te plezierig om daar aanstoot aan te nemen, maar het valt niet te ontkennen dat zijn films lang niet meer de emotionele punch

hebben van The royal Tenenbaums of Moonrise kingdom.

Met dit palmares heeft de jury een duidelijke keuze gemaakt voor een nieuwe cinema en voor filmmakers die de grenzen durven op te zoeken van wat het medium vermag en van wat het publiek aankan. Titane is misschien geen film voor het brede publiek, maar de Gouden Palm kan wel helpen om er de mensen naartoe te leiden die openstaan voor grensovers­chrijdende cinema. Volgende week komt hij in de Belgische bioscopen. Morgenavon­d stelt Julia Ducournau haar film in Brussel voor, Gouden Palm onder de arm.

 ??  ??
 ?? © rr ?? ‘Titane’: queer, punk, feministis­ch en wars van conventies en verwachtin­gspatronen.
© rr ‘Titane’: queer, punk, feministis­ch en wars van conventies en verwachtin­gspatronen.
 ?? © rr ??
© rr

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium