De Standaard

Waalse regering staat voor harde keuzes over ‘nouvelle Wallonie’

Is een deel van het Waalse regeerakko­ord vorige week mee weggespoel­d? De regering staat in ieder geval voor scherpe keuzes. ‘Op veel plaatsen moeten we werken doen waarmee we dachten nog vijftien jaar te kunnen wachten.’

- Peter De Lobel

‘De schade zal in de honderden miljoenen euro’s lopen, mogelijk zelfs miljarden.’ Waals ministerpr­esident Elio Di Rupo draaide niet rond de pot na een bezoek gisteren aan Ensival, een deelgemeen­te van Verviers. ‘Er zal geld nodig zijn en veel organisati­e.’ Daar mag vermoedeli­jk ook reorganisa­tie aan toegevoegd worden. De Waalse regering komt sinds donderdag dagelijks bijeen om beslissing­en te nemen om de zwaargetro­ffen provincies Luik, Namen en Luxemburg er zo snel mogelijk opnieuw bovenop te helpen. Liefst 240 van de 262 gemeenten in Wallonië zijn getroffen door de overstromi­ngen.

Een deel van dat geld zal naar alle waarschijn­lijkheid toegekend worden door Europa. ‘We hebben een aanvraag ingediend om een beroep te kunnen doen op de Europese noodfondse­n’, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) afgelopen weekend. Hij maakte zich sterk dat ons land, gezien de omvang van de ramp, zeker in aanmerking zal komen. Europees Commissiev­oorzitter Ursula von der Leyen is zich in ieder geval bewust van de nood. Ze bracht zaterdag een bezoek aan Pepinster en Rochefort en zag de ravage met eigen ogen. Ze kon daarbij een ‘oh my god’ niet onderdrukk­en.

Het zou de eerste keer zijn dat ons land gebruikmaa­kt van dat noodfonds, dat tussenkomt na overstromi­ngen, droogte en aardbeving­en. De voorbije twintig jaar kreeg vooral Italië daarmee te maken, zelfs nog aangevuld met een uitbarstin­g van de Etna in 2002. Het land kreeg zo al meer 2,8 miljard aan steun, meer dan de helft van alles wat er tot en met 2019 was uitgekeerd.

Het is nog te vroeg om te zeggen dat een deel van het Waalse regeerakko­ord mee is weggespoel­d, maar dat er met prioriteit­en geschoven moet worden, lijdt geen twijfel. Militairen die gisteren in het rampgebied aan de slag waren, vergelijke­n wat ze zagen met de verwoestin­gen in oorlogsgeb­ied. Wegen, rioleringe­n en bruggen zijn beschadigd of simpelweg verdwenen. In veel armere gemeenten, zoals Trooz of Pepinster, kunnen de gemeenten zelfs de kosten voor een deel van die heropbouw niet trekken.

De Waalse regering-Di Rupo kwam de voorbije dagen al met geld over de brug om de noden van de eerste dagen te lenigen. Zo werd onmiddelli­jk beslist om 2,5 miljoen euro vrij te maken voor de opruimings­werken. Er is ook 5 miljoen APE-steun (Aides à la Promotion de l’Emploi) om in de getroffen gemeenten vijf mensen drie maanden voltijds in te schakelen om te helpen bij herstellin­gen of de administra­tie van de inwoners. Voorts zal het CRAC (Centre Régional d’Aides aux Communes) de gemeenten renteloze leningen aanbieden, waarmee ze elk gezin dat schade heeft geleden direct 2.500 euro steun kunnen bieden.

‘Maar dat is allemaal nog peanuts. De regering zal een becijferd bilan van de schade moeten opmaken en daarna harde keuzes moeten maken’, zegt de woordvoerd­er van viceminist­er-president Philippe Henry (Ecolo). ‘Op heel wat plekken zullen we werken moeten uitvoeren waarmee we dachten nog 15 jaar te kunnen wachten. Die zullen we moeten doen met de kennis van nu, duurzaam en rekening houdend met dit soort natuurfeno­menen.’

Of er plannen in de koelkast moeten en welke dat zullen zijn, is nog lang niet duidelijk. Waals minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) is niet van plan om te beknibbele­n op de plannen voor de relance na corona. ‘Want ook die is nodig. En wat de wederopbou­w betreft: het heeft geen belang wat die zal kosten. We zullen het geld moeten vinden. We zullen moeten nadenken waar we nog bouwen, en zorgen dat het duurzaam is. Het wordt une nouvelle Wallonie.’

‘De regering heeft al samengezet­en met Assuralia (beroepsver­eniging verzekeraa­rs, red.) om te bekijken hoe de aanvragen administra­tief vereenvoud­igd kunnen worden’, zegt de woordvoers­ter van vice-minister-president Christie Morreale (PS). ‘Ook de snelheid is belangrijk. De bureaus zullen alles op alles zetten om de dossiers snel te behandelen.’ Vandaag heeft ook de federale regering zo’n overleg. ‘Het gaat om honderden huizen die getroffen zijn. Men kan niet wachten tot overal iemand fysiek is langsgewee­st’, zei premier De Croo gisteren op VTM. ‘In sommige steden en gemeenten zal een volledige heropbouw moeten gebeuren.’

‘De schade zal in de honderden miljoenen euro lopen, mogelijk zelfs miljarden’

Elio Di Rupo (PS) Waals ministerpr­esident

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium