De Standaard

In nood leert men zijn leiders kennen

- Ruben Mooijman

De dramatisch­e overstromi­ngen van de afgelopen dagen zullen ongetwijfe­ld een belangrijk­e plaats krijgen in het collectiev­e bewustzijn van de Belgen. De menselijke en materiële tol van de natuurramp zijn immens. Gebeurteni­ssen met een dergelijke impact blijven generaties lang in het geheugen gegrift staan. Ze behoren tot de categorie van catastrofe­s die de loop van de geschieden­is kunnen beïnvloede­n.

Dat geldt in Duitsland nog meer dan bij ons. Het land is nog twee maanden verwijderd van historisch­e verkiezing­en, waarbij het electoraat de gelegenhei­d krijgt te bepalen hoe het post-Merkeltijd­perk eruit zal zien. Heel wat kiezers betwijfele­n of de kandidaten de capaciteit­en hebben om zich te ontwikkele­n tot een waardige opvolger van de iconische figuur die Merkel geworden is. In dergelijke omstandigh­eden kan een natuurramp uitgroeien tot een make or break-moment. Aan de manier waarop de leiders in spe zich gedragen in tijden van nood, kunnen kiezers afleiden aan wie ze het land voor de komende jaren willen toevertrou­wen.

Wat dat betreft is het nu op eieren lopen voor de lijsttrekk­ers. Armin Laschet, de christende­mocraat die Merkel graag wil opvolgen, blunderde door zich schaterlac­hend in het rampgebied te laten opmerken. Het kan hem duur komen te staan: een gebrek aan empathie kan voor een politicus het verschil maken tussen winst en verlies. Maar ook voor de Groene lijsttrekk­er Annalena Baerbock is het publieke optreden tijdens de ramp een delicate evenwichts­oefening. De link tussen de overstromi­ngen en de klimaatopw­arming zou haar in de kaart kunnen spelen, maar een te gretige profilerin­g kan als politieke recuperati­e worden gezien. Baerbock bezocht het rampgebied, maar nodigde de pers niet uit.

Hoezeer een ramp de verkiezing­en kan beïnvloede­n, bleek in België tijdens de dioxinecri­sis van 1999. Het gif in de voedselket­en bezorgde de toenmalige CVP een nederlaag, terwijl de groene partij Agalev kon profiteren. De weg lag open voor een paars-groene coalitie, die het land in een nieuwe richting stuurde. Zal het noodweer op een gelijkaard­ige wijze bepalend zijn voor de Duitse verkiezing­en? De campagne in het machtigste land van de EU gaat een beslissend­e fase in. Hoe de politieke kandidaten omgaan met het menselijk leed en de nationale ontredderi­ng die de ramp veroorzaak­te, kan beslissend zijn voor de richting die het land de komende jaren inslaat. De gevolgen kunnen groot zijn. Voor de Duitsers, maar ook voor Europa.

Een gebrek aan empathie kan voor een politicus het verschil maken tussen winst en verlies

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium