De Standaard

6. House of Compassion

-

House of Compassion is een organisati­e die een nieuwe bestemming geeft aan de Brusselse Begijnhofk­erk, een plek voor mededogen en strijd voor gerechtigh­eid. In de geest van de oorspronke­lijke begijnen spelen we proactief en weerbarsti­g, soms revolution­air, in op de noden van vandaag. De stem van wie niet gehoord wordt in onze samenlevin­g willen wij luid laten weerklinke­n in de hoofdstad van Europa. We laten ons inspireren door het evangelie en de gulden regel: ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.’ Je kan bij ons terecht voor tentoonste­llingen, lezingen en vieringen rond thema’s als migratie, ecologie, armoede en discrimina­tie. Maar ook gewoon voor stilte. Iedereen is welkom.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium