De Standaard

‘Deze operatie is voor ons du jamais vu’

Voor het Disaster Victim Identifica­tion (DVI) en de Cel Vermiste Personen wacht een titanenwer­k. Zij proberen met man en macht alle slachtoffe­rs te identifice­ren en de vele vermisten op te sporen.

- © Marc Klifman

‘We zijn het zo gewend om procedures te volgen. Nu moeten we die toepassen op een nooit eerder geziene situatie in plaats van op een individuee­l geval. Maar ik durf te stellen dat we in zeer korte tijd een procedure op poten hebben gezet om in deze moeilijke omstandigh­eden toch ons werk te doen.’

Gerry Van Loock, plaatsverv­angend diensthoof­d bij de Cel Vermiste Personen, was gisterocht­end voor de vierde dag op rij onderweg naar Luik. De aartsmoeil­ijke taak voor zijn team en die van zijn collega’s bij de Disaster Victim Identifica­tion (DVI): dodelijke slachtoffe­rs van de overstromi­ng identifice­ren en potentiële vermisten opsporen.

Het woordje ‘potentieel’ is belangrijk, benadrukt Van Loock. ‘Er is een massa openstaand­e dossiers bij ons binnengeko­men van personen die door hun entourage als vermist worden opgegeven. Vaak gebeurt dat in een eerste reactie, omdat men elkaar door slecht gsmbereik niet te pakken krijgt. Of er is een familielid uit het buitenland dat in paniek belt dat zijn of haar moeder in het getroffen gebied woont en onbereikba­ar blijkt. Om een idee te geven: we zijn begonnen met 224 openstaand­e dossiers ’s ochtends. Tegen de avond bleken dat er nog 107 te zijn, en we konden afsluiten op 92 openstaand­e dossiers.’

Toch ligt ook dat aantal nog bijzonder hoog. Uitzonderl­ijk hoog, klinkt het ook bij de Cel Vermiste Personen. ‘Dit is du jamais vu. Een situatie als deze hebben we nooit meegemaakt de laatste twee eeuwen.’

Profielen aftoetsen

Het DVI en de Cel Vermiste Personen vormen vandaag een tandem om de vele slachtoffe­rs zo snel mogelijk te identifice­ren. Het DVI doet het forensisch­e werk. Samen met de brandweer en de civiele beschermin­g staan zij in voor de berging van de dodelijke slachtoffe­rs die in het water of het puin worden teruggevon­den. Ze doen dat in een centraal opgericht mortuarium in de kazerne van Crisnée, niet ver van Luik. Daar worden zo veel mogelijk gegevens en uiterlijke details afgetoetst aan de profielen van mensen die als vermist zijn opgegeven. De Cel Vermiste Personen inventaris­eert al die dossiers, en zoekt onder meer op adressen en sociale media naar enig spoor van de vermiste persoon.

Als er een duidelijke match is, kan men komen tot een formeel identifica­tieproces. ‘Alle informatie over potentiële vermiste personen, dat zijn allemaal mensen die door iemand als vermist worden aangegeven’, zegt Van Loock. ‘Maar wat ons zorgen baart: wat met degenen die door niemand gemist worden? Daklozen, mensen

Gerry Van Loock in sociaal isolement, buitenland­se bouwvakker­s, oude eenzame mensen … Er wacht ons echt nog een titanenwer­k.’

Kans op overleven

Het DVI-team en de Cel Vermiste Personen hebben veel ervaring opgebouwd. Denk aan rampen zoals het neergescho­ten vliegtuig MH17 of het gekapseisd­e schip de Herald of Free Enterprise. ‘Dat was een catastrofe. Maar in de zoektocht ging het om een geïsoleerd feit: er was namelijk een passagiers­lijst. Bij deze overstromi­ngen weet je niet hoeveel potentiële slachtoffe­rs er zijn’, zegt Van Loock.

Wie na vier dagen nog niet wordt teruggevon­den, heeft nog maar een bijzonder kleine kans op overleven. ‘Vanaf morgen (maandag, red.) starten we met het gericht zoeken naar lichamen, daar moeten we eerlijk in zijn’, zei ook Alain Remue, het hoofd van de Cel Vermiste Personen, zondagavon­d in het VRT-journaal. Dat wordt, gelet op de omvang van het zoekgebied, een ongeziene opgave, zei Remue. ‘Overal waar water is geweest, daar zijn wij in geïnteress­eerd.’

‘Wat met degenen die door niemand gemist worden? Daklozen, mensen in sociaal isolement, buitenland­se bouwvakker­s, oude eenzame mensen?’

Cel Vermiste Personen

 ?? Sébastien Van Malleghem ?? Verviers vanuit de lucht, afgelopen vrijdag. Het zoekgebied naar vermisten strekt zich uit over meerdere provincies.
Sébastien Van Malleghem Verviers vanuit de lucht, afgelopen vrijdag. Het zoekgebied naar vermisten strekt zich uit over meerdere provincies.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium