De Standaard

Gecontrole­erde bres gemaakt in Demerdijk in Zichem

-

In Zichem is een gecontrole­erde opening gemaakt in de dijk van de Demer, om een groot broekgebie­d onder water te kunnen zetten. Die ingreep moet de druk voor de gemeenten stroomafwa­arts verlichten, meldt de burgemeest­er van Scherpenhe­uvelZichem, Manu Claes (CD&V).

‘Op de rechteroev­er van de Demer werd de dijk gecontrole­erd afgegraven, over een lengte van zo’n 40 meter. Daardoor kan het Demerwater er gecontrole­erd overlopen in de Kloosterbe­emden, een broekgebie­d tussen Testelt en Averbode, waarin het overstromi­ngswater gebufferd kan worden zonder woningen in gevaar te brengen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium