De Standaard

Hongerstak­ers worden dorststake­rs

-

De fysieke en mentale gezondheid­stoestand van de hongerstak­ers in de Begijnhofk­erk en op de VUB- en ULB-campussen gaat pijlsnel achteruit, meldt Dokters van de Wereld, dat de hongerstak­ers opvolgt. Er zijn de voorbije dagen verschille­nde suïcidepog­ingen geweest, en bij enkele actievoerd­ers die ook een dorststaki­ng begonnen zijn, beginnen de nieren het te begeven. ‘Maar ze weigeren op te geven voor er een oplossing is voor iedereen’, klinkt het. Zeker 22 van de hongerstak­ers bij de VUB meldden dat ze zich vandaag aansluiten bij de dorststaki­ng.

Regeringsp­artijen Groen, Ecolo en de PS riepen gisteren premier Alexander De Croo op om het dossier uit handen te nemen van staatssecr­etaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Die kreeg daarop de steun van CD&V, Open VLD en de MR. Zaterdag ging de topman van de Dienst Vreemdelin­genzaken (DVZ), Freddy Roosemont, op vraag van Mahdi samen met medische begeleidin­g ter plaatse.

 ?? Foto Kristof Vadino ??
Foto Kristof Vadino

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium