De Standaard

Diefstal gebeurt nu vaker met de laptop dan met de koevoet

Het is gebeurd: in 2020 heeft de politie meer aangiftes binnengekr­egen van internetfr­aude dan van woninginbr­aken. De naakte cijfers tonen hoe criminalit­eit verandert. Elke dag komen er 12.500 meldingen van phishing binnen.

- Nikolas Vanhecke

De aangiftes van internetfr­aude (zoals phishing) en die van woninginbr­aken waren al enkele jaren naar elkaar toe aan het groeien. Het covidjaar 2020 heeft de verhouding­en finaal doen omkeren. Het aantal inbraken blijft wel vrij hoog, met elke dag ruim negentig aangiftes, maar de hoogdagen van de rondtrekke­nde dadergroep­en die hele wijken onveilig maakten, lijken achter ons te liggen.

‘2020 was met covid-19 en de maatregele­n, waaronder de sluiting van de grenzen, een bijzonder jaar’, reageert Jonathan Pfund van de federale politie op de cijfers. ‘Door de pandemie zijn meer mensen bijvoorbee­ld aankopen op het internet beginnen te doen, wat ook heeft geleid tot meer internetfr­aude. Bovendien worden in periodes van crisis vaak goeie doelen opgericht. In het verleden is steeds gebleken dat ook mensen met minder eerzame bedoelinge­n daarvan gebruik maken om goedgelovi­ge burgers geld te ontfutsele­n. Ook hierbij werd wegens covid-19 vaak van het internet gebruikt gemaakt.’

Dark number

Tim Cools, veiligheid­smanager bij consultanc­ybedrijf Ordina, was de eerste die wees op de omgekeerde verhouding in de statistiek­en die de federale politie eerder deze maand publiceerd­e. Hij benadrukt ook dat er bij internetfr­aude een groot dark number is van feiten die niet worden aangegeven. ‘Er zijn ook parketten die pas vanaf een bepaald schadebedr­ag de zaak onderzoeke­n, bijvoorbee­ld als er voor minstens 1.000 euro is gestolen’, zegt Cools. ‘Elke aangifte helpt wel om een beeld te krijgen van het fenomeen. Ze zijn nuttig om gemeenscha­ppelijke elementen aan elkaar te linken en eventueel een groter onderzoek in te stellen.’

‘De impact van phishing is dikwijls niet te onderschat­ten, het kan levens verwoesten. Er zijn mensen van wie al het spaargeld is gestolen. De politie heeft de voorbije jaren heel sterk geïnvestee­rd in de preventie van woninginbr­aken, met adviseurs die bij mensen langsgaan om te zien hoe ze zich beter kunnen beveiligen. Zulke initiatiev­en zouden er vanuit de politie ook meer mogen komen voor internetfr­aude.’

‘De impact van phishing is vaak niet te onderschat­ten, het kan levens verwoesten. Er zijn mensen van wie al het spaargeld is gestolen’

Tim Cools

Veiligheid­smanager (Ordina)

Kartels

Heeft de inbreker van vroeger zich omgeschool­d tot online crimineel? ‘Dat zou ik niet zo stellen’, zegt Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecur­ity België (CCB), sinds enkele jaren de autoriteit rond online beveiligin­g. ‘Het is niet zo eenvoudig om die complexe aanvalssys­temen op poten te zetten, daar is veel kennis voor nodig. Het gaat ook niet meer om individuen, maar om wat ik “cybercrime-kartels” noem, met een enorme kennis, kracht en capaciteit.’ Die kartels zetten in op twee soorten kwetsbaarh­eden: de technische hiaten in systemen en het menselijke falen.

De Bruycker: ‘Wanneer een exploit (een ‘gat’, red.) in een systeem ergens online bekend wordt gemaakt, dan merken we tegenwoord­ig dat criminelen het al na enkele uren beginnen te misbruiken. Dat is zeer snel, vroeger duurde dat dagen tot soms zelfs weken. Het geeft aan dat die online criminelen niet hetzelfde type zijn als de inbreker die vroeger rondreed om te kijken of er ergens een deur openstond.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium