De Standaard

Adiv-topman zag extra takenpakke­t niet zitten

De perceptie dat Philippe Boucké opzijgesch­oven is bij Adiv zet kwaad bloed bij heel wat generaals. Toch zou hij zelf hebben aangegeven dat hij in deze omstandigh­eden niet verder wou.

- Peter De Lobel

Dat generaal-majoor Philippe Boucké wordt vervangen als hoofd van de militaire inlichting­endienst Adiv, kwam zowel binnen als buiten Defensie voor velen als een verrassing. Woensdag had hij zelf nog in de commissie Defensie aangegeven dat hij vooruit wilde, zijn ploeg niet in de steek zou laten en de koe bij de horens zou vatten. Bovendien had hij zowel het interne onderzoek van de Inspecteur-Generaal overleefd als dat van het Comité I. Dat laatste wees ook de politiek aan als schuldige – vanwege de jarenlange besparinge­n en onderinves­teringen – voor de problemen in de zaak-Jürgen Conings.

Dit weekend lieten verschille­nde topgeneraa­ls op Twitter van zich horen. ‘A shitty day at the office until now. I hope the afternoon will be better’, tweette vice-chef Defensie Mark Thys. Zaterdag antwoordde Pierre Gérard, de chef van de landcompon­ent: ‘Hier wordt een te hoge prijs betaald. Inderdaad een zwarte dag voor Defensie, dat hier niet onbeschadi­gd uit komt.’ Ook generaal-majoor Pierre Neirinckx, die de medische component leidt, deed zijn duit in het zakje. ‘Alsof het opzijschui­ven van een voorbeeldo­fficier de gebreken door beslissing­en uit het verleden van buiten Defensie gaat oplossen …’, reageerde hij.

Dat zijn ongeziene publieke uitlatinge­n van generaals. Het zit hen hoog dat ze niet meer tekst en uitleg kregen. Temeer omdat er vrijdagoch­tend een (gepland en maandelijk­s) overleg was met de chef Defensie, waarop onder meer de generaals die de componente­n leidden en Mark Thys aanwezig waren. Toch werd daar over Boucké niet gepiept. Pas later stuurde chef Defensie Michel Hofman zijn generaals een mail met daarin het persberich­t dat hij samen met minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en Boucké had opgesteld. Op dat moment stond het nieuws echter al op verschille­nde nieuwssite­s.

Bijkomende hervorming­en Boucké zelf wilde gisteren niet reageren, maar verschille­nde bronnen bevestigen dat het beeld dat hij aan de deur gezet is bij Adiv niet klopt. Er is donderdag een hele dag overleg gepleegd op het kabinet met en over Boucké, onder meer in aanwezighe­id van de chef Defensie. Daarin gaf Boucké naar verluidt een heel andere indruk dan in de commissie, daags voordien. Boucké zou daar zelf aangegeven hebben dat de zaken hem boven het hoofd groeiden. Zijn initiële opdracht, die zou hij blijven uitvoeren als hoofd van Adiv, ‘als de minister daar echt op stond’. Maar de bijkomende hervorming­en die Dedonder wil zien bij de inlichting­endienst zag hij zich er niet zomaar bij nemen. Dat was te veel.

Colère tegen de minister ‘Toch niet in deze omstandigh­eden’, nuanceert een betrokkene. Die wijst erop dat het nooit geboterd heeft tussen het kabinet en Boucké, maar dat die er het beste van probeerde te maken met de middelen die hij had. Bovendien werd de Adiv de voorbije maanden zwaar bevraagd door de operatie om IS-moeders terug te halen. Veel werk, weinig erkenning. ‘Veel militairen herkennen zich dus in het verhaal van Boucké.’

Verschille­nde bronnen benadrukke­n dat na de bedenkinge­n van Boucké in consensus beslist is om zijn mandaat te beëindigen. Maar omdat Boucké er het zwijgen toe doet, keert de colère van veel militairen zich nu tegen de minister en de chef Defensie. Op sociale media wordt zelfs opgeroepen om donderdag naar Brussel te komen, voor de extra commissie Defensie over de zaak. ‘Het is begrijpeli­jk dat mensen het voor Philippe opnemen’, zegt een militaire bron dicht bij het dossier. ‘Maar er valt niets te verdedigen. Hij was zélf akkoord. Hij voelde zich opgelucht dat het voorbij was. Het zou niet slecht zijn dat hij dat zelf ook eens met zoveel woorden zegt. Want het beeld dat hij aan de kant geschoven is, klopt simpelweg niet.’

De chef Defensie plant maandag en dinsdag overleg met zijn generaal om een en ander uit te klaren.

‘Hij was zélf akkoord. Hij voelde zich opgelucht dat het voorbij was. Het beeld dat hij aan de kant geschoven is klopt simpelweg niet’

 ?? © Hatim Kaghat/id photo agency ?? Gewezen Adiv-baas Philippe Boucké zou zelf aangegeven hebben dat de zaken hem boven het hoofd groeiden.
© Hatim Kaghat/id photo agency Gewezen Adiv-baas Philippe Boucké zou zelf aangegeven hebben dat de zaken hem boven het hoofd groeiden.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium