De Standaard

Overlegcom­ité zonder paniek en zonder versoepeli­ngen

- Peter De Lobel

CORONACRIS­IS Op het uitgesteld­e Overlegcom­ité moeten vandaag geen grote versoepeli­ngen worden verwacht, aldus premier Alexander De Croo (Open VLD).

Strenger uit de hoek komen en maatregele­n aanscherpe­n of terugdraai­en op het Overlegcom­ité vandaag is niet nodig. Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) gisteren op VTM. ‘We moeten de nodige voorzichti­gheid behouden, maar ook niet panikeren. Er zijn meer besmetting­en, maar we zien dat de vaccinatie­s goed werken. Er komen zeker geen nieuwe versoepeli­ngen. Maar het is ook niet nodig om nu een aantal van onze vrijheden af te nemen.’

Ook aan Vlaamse kant zal er niet aangedrong­en worden op extra versoepeli­ngen. ‘Daar zijn de cijfers niet naar. Het zou nu ook een fout signaal zijn’, is te horen in de Vlaamse regering. ‘Iedereen heeft wel het gevoel dat we safe zitten met de cijfers, maar je kunt maar best toch nog even afwachten tot we 100 procent zeker zijn.’

Dat wil niet zeggen dat er niet nog een paar pittige discussies kunnen ontstaan. Zo blijft minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (Vooruit) voorstande­r van het testen van jongeren voor ze op kamp vertrekken. Het is immers net in die leeftijdsc­ategorie dat het virus aan een opmars bezig is, en bovendien zijn nog maar heel weinig jongeren (volledig) gevaccinee­rd. Maar aan Vlaamse kant is bevoegd minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) daar hoegenaamd niet voor te vinden. ‘We gaan de spelregels niet veranderen tijdens de match’, herhaalt hij nu al een aantal weken.

Ook het Covid Safe Ticket komt zeker aan bod. Die coronapas, waarvoor zowel een vaccinatie als een negatieve PCR- of zelfs sneltest al volstaat, zou alleen gebruikt worden op massa-evenemente­n vanaf 5.000 bezoekers, zoals Pukkelpop (dat nog altijd zou mogen doorgaan) of grote voetbalmat­chen. Maar ook de kleinere evenemente­n dringen nu aan op het gebruik van de coronapas om nieuwe afgelastin­gen te vermijden.

Er is nog discussie over de geldigheid van de tests voor zo’n coronapas. Mag die 72 uur op voorhand afgenomen zijn, of moet dat worden teruggebra­cht naar 48? Federaal zou men liever die kleine ‘verstrengi­ng’ zien. De controle op die coronapas, zeker ook bij Pukkelpop, moet dan wel sluitend zijn, zegt De Croo. ‘We mogen niet de fouten maken van andere landen. Nederland is volgens mij te snel gegaan. Mensen die gevaccinee­rd zijn, moeten ook hun incubatiep­eriode van twee weken hebben gehad. De certificat­en en de identiteit zullen streng worden gecontrole­erd.’

 ?? © epaefe ?? Premier De Croo.
© epaefe Premier De Croo.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium