De Standaard

Niet alleen gele hesjes en antivaxers verfoeien coronapas

In heel wat Franse steden hebben duizenden demonstran­ten zaterdag geproteste­erd tegen de coronapas. ‘Als Macron denkt dat we dit slikken, kent hij het Franse volk niet.’

- Jolien De Bouw

Zaterdag werd in tientallen Franse steden betoogd tegen de pass sanitaire. Dat is de gezondheid­spas die president Emmanuel Macron vorige week uitbreidde met tal van coronamaat­regelen. Die bevatten de verplichte vaccinatie van het zorgperson­eel en volledige vaccinatie of een recente (en binnenkort betalende) test voor al wie een koffie wil drinken op een Frans terras, een duik gaat nemen in een zwembad of een bezoek wil brengen aan een winkelcent­rum.

De kritiek op die verstrengi­ng klonk luid, tot ver buiten de eigen landsgrenz­en. Critici noemden de beslissing tot een de facto verplichte vaccinatie een aanval op de vrijheid en op de rechtsstaa­t. Maar Macrons beslissing had wel impact. In amper vijf dagen maakten bijna 3 miljoen Fransen een afspraak voor een prik.

Vichyregim­e

‘Liberté’, klonk het zaterdag in de straten van de Franse steden. In totaal betoogden in het hele land 114.000 mensen tegen de coronapas. Op heel wat spandoeken stond ‘dictatuur’ te lezen en verwijzing­en naar de Tweede Wereldoorl­og – Vichy, nazi, verzet, maar ook gele Jodensterr­en – waren nooit veraf.

Een lijn was er niet te trekken tussen de manifestan­ten. Complotden­kers en antivaxers, maar net zo goed gevaccinee­rden die de verplichti­ng niet pikken. Zoals ene Benjamin, die door de rechtspopu­listische politicus Florian Philippot (de kandidaat voor de presidents­verkiezing­en werpt zich op als vertegenwo­ordiger van de anticorona­pas, red.) op het podium werd gehaald. ‘Hij koos er voor om gevaccinee­rd te worden, maar dat is zijn keuze’, klinkt het, waarop hier en daar een ‘boe’ klinkt, ‘Maar hij is tegen de coronapas.’ Onder luid gejuich verscheurt Benjamin zijn vaccinatie­certificaa­t en roept: ‘Unité, Liberté!’.

In de betogingen liepen ook heel wat gele hesjes mee. ‘Het is hetzelfde als de gele hesjes’, vertelt een betoger in Le Figaro. ‘De regering vertelt ons van alles en denkt dat we dat wel zullen slikken, maar ze kennen het Franse volk niet.’ In de optochten liepen ook heel wat gezinnen mee. In een paar steden werd traangas ingezet, maar de meeste van de meer dan 130 betogingen verliepen rustig.

Volgens regeringsw­oordvoerde­r Gabriel Attal zijn de tegenstand­ers van de coronapas een kleine minderheid. In een interview met Le Parisien zegt hij dat er twee Frankrijke­n tegenover elkaar staan: ‘Een Frankrijk dat het virus achter zich wil laten en aan het werk wil gaan, en een grillige, defaitisti­sche minderheid die graag in chaos en inactivite­it wil blijven hangen.’

Een recente peiling van Ipsos, in opdracht van franceinfo en Le Parisien, geeft Attal gelijk. Daarin zeggen meer dan zes op de tien Fransen dat ze Macrons nieuwe maatregele­n steunen: 69 procent staat achter de verplichte vaccinatie van zorgperson­eel, 62 procent achter de coronapas om op openbare plaatsen te komen.

Berekende zet

De groepen die het minst achter de maatregele­n staan zijn de jongeren en de classes populaires, bericht Le Journal du Dimanche. Dat zijn toevallig ook de minst gevaccinee­rde groepen. Bij ouderen en hoogopgele­iden stijgt de popularite­it van de staatsleid­er dan weer. Volgens politicolo­gen was het een berekende zet. ‘Macron is zich er volledig van bewust dat hij een deel van de bevolking tegen hem in het harnas jaagt. Maar het is een groep waarvan hij niets verwacht had. Hij weet dat hij gehaat wordt door de antivaxbew­eging en de gele hesjes’, vertelde professor Arnaud Mercier, die politieke communicat­ie aan de Sorbonne doceert, op TV5.

‘Tegelijk verzekert het hem een zekere vorm van popularite­it bij mensen die vinden dat het uitstelged­rag van sommigen moet ophouden, omdat het collectiev­e belang prevaleert. Dit is een discours dat een groot deel van het rechtse, oudere en conservati­eve electoraat aanspreekt. Hij richt zich daarop om herkozen te raken’, aldus Mercier.

De kritiek op Macrons beslissing klonk luid, maar ze had wel impact. In amper vijf dagen maakten bijna 3 miljoen Fransen een afspraak voor een prik

 ?? © isopix ?? Een niet-gevaccinee­rde betoger protesteer­t met ‘Jodenster’.
© isopix Een niet-gevaccinee­rde betoger protesteer­t met ‘Jodenster’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium