De Standaard

Machtsvert­oon van vader op zoon

- Sono io? Inge Schelstrae­te © Gilles Michiels

Circus Ronaldo. Nog tot 19/7 op Miramiro in Gent, daarna op tournee

¨¨¨¨è

RECENSIE CIRCUS In ‘Sono io?’ wagen vader Danny en zoon Pepijn Ronaldo zich aan een acrobatisc­he krachtmeti­ng.

In bad luistert Danny Ronaldo met een radiospele­r naar oude circusacts. Jolige liedjes, onderbroke­n door uitzinnig applaus, roepen de successen van weleer op. ‘Sono io’, zegt hij trots, dat ben ik. Dan komt zoon Pepijn op. Ook hij is getalentee­rd, zo blijkt, maar zijn vader kijkt minachtend naar zijn trucs: te flauw, te gevaarlijk of jaren geleden uitgevoerd door hemzelf.

In deze voorstelli­ng wedijveren de zesde en zevende generatie van de beroemde circusfami­lie met elkaar. Natuurlijk staat er wat op het spel – de opvolging moet verzekerd. Maar dat betekent voor Danny’s personage ook een stukje afstaan van de liefde van het publiek. De vader ontpopt zich tot een eigengerei­d haantje, terwijl de zoon in zijn schaduw de harten van de toeschouwe­rs steelt.

In de eerste helft van Sono Io? overtroeve­n de clowns elkaar via allerlei muziekinst­rumenten. Eerst wagen ze zich samen aan (hun versie van) Tsjaikovsk­i’s eerste pianoconce­rto, maar dat ontaardt al snel in een potje hoger-lager. Toetert de een op de trompet, dan raakt de ander nóg hogere noten met de piccolo. Daalt Danny vervolgens de toonladder af, dan bromt Pepijn op de sousafoon… vanuit handstand!

Natuurlijk moet de wedijver hier vooral een aanzet vormen voor opbouwend spektakel, met als hoogtepunt­en Pepijns acrobatisc­he act aan een bengelende cello en een scène waarin de heren bovenop een kantelende piano balanceren. Maar Sono io? is ook een speelse satire op de eergierige circusarti­est – en daarin bewijzen de Ronaldo’s opnieuw theatraal te charmeren, nota bene in het Italiaans, waardoor hun expressiev­e maar weinig verstaanba­re interactie doet denken aan de stille mime van Chaplin en co.

Gaandeweg wordt de dramaturgi­e wat slordiger, en het geheel mag aan strakheid winnen – maar Circus Ronaldo bewijst wel weer welke waaier aan stijlen en stoten het meester is. En nee, het verval is niet in zicht. Aan het eind, wanneer Pepijn alleen overblijft en de trompet bespeelt, deze keer zacht en zonder allures, wordt Sono io? een bewonderen­de vraag: ben ik dat? Is dit mijn zoon? Dan maakt Danny plaats en gaat hij goedkeuren­d tussen de toeschouwe­rs zitten. De opvolging is verzekerd.

 ?? Gaetan Dardenne ?? De betere balanceera­ct: op een kantelende piano.
Gaetan Dardenne De betere balanceera­ct: op een kantelende piano.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium