De Standaard

De valse romantiek van het marxisme

- Bart Brinckman

Oh lio lio la, e la lega crescerà. In een mistig Po-landschap houden zingende landarbeid­ers schouder aan schouder de padroni en carabinier­i op afstand. De meeslepend­e scène verleidt om het socialisti­sche strijdlied spontaan mee te brullen. Mijn toenmalige vriendin deed het echt, in een verlaten Veldstraat, nadat we deel één in de Sfinx hadden gezien. De film kreeg snel een cultstatus, zeker bij progressie­ve (Gent telde geen andere) geschieden­isstudente­n.

Na het controvers­iële Last tango in Paris verraste Bernardo Bertolucci in 1976 met Novecento, een geschieden­is van Italië van de eeuwwissel­ing tot de bevrijding. Menig recensent vergeleek het politieke en bucolische epos (320 minuten) met een allegorisc­he opera. Het verhaal start symbolisch op de sterfdag van Giuseppe Verdi (1901) en loopt over van expressiev­e dramatiek.

Olmo (een bevlogen Gérard Depardieu) en Alfredo (een cynische Robert De Niro) worden op dezelfde dag geboren. De een is de bastaardkl­einzoon van een landarbeid­er en voorbestem­d om communisti­sch voorman te worden. De ander zal als kleinzoon van de eigenaar het landgoed in Emilia-Romagna overnemen. Hun levens, getekend door afkomst maar gekleurd door vriendscha­p, raken onlosmakel­ijk met elkaar vervlochte­n. Op het einde wisselen uitbuiter en uitgebuite van positie.

Landarbeid­ers verenigen zich in de opkomende vakbonden. Leve de revolutie, alleen het collectief brengt de overwinnin­g dichterbij. De aristocrat­ie, zich bewust van haar aftakelend­e macht, neemt haar toevlucht tot het fascisme om haar privileges te vrijwaren. Attila, een seksueel gefrustree­rde nietsnut (Donald Sutherland in een diabolisch­e rol), wordt de ultieme handlanger. Hij verzinnebe­eldt de ideologisc­he aantrekkin­gskracht van op geweld beluste opportunis­ten waarmee na de bevrijding meedogenlo­os wordt afgerekend.

Begin jaren tachtig sierde de affiche van het openingssh­ot – een sublieme overvloeii­ng van het schilderij Il quarto stato van Giuseppe Pellizza naar de landarbeid­ers in de film – menige studentenk­amer. Zelden werd de marxistisc­he klassenstr­ijd als motor van de geschieden­is zo romantisch verbeeld. Veertig jaar later doet de analyse pijn aan de ogen. Bertolucci laat geen ruimte voor nuance. Het volk is edel, de elite door en door rot. Hij ramt de boodschap erin, zoals fascistisc­h tuig zijn slachtoffe­rs afklopt.

De pamflettai­re aanpak spoort met de mentalitei­t van de jaren zeventig. Behalve een afscheid van Bertolucci’s jeugd als kind van grootgrond­bezitters (‘het verloren paradijs’) is Novecento een reflectie van de woelige actualitei­t, met de aantrekkin­gskracht van het ‘Eurocommun­isme’ van Enrico Berlinguer. Uiteindeli­jk vraagt Olmo zijn medestrijd­ers om de wapens in te leveren, een voorafname op het ‘historisch compromis’ tussen communiste­n en christende­mocraten.

Overrompel­ende beelden illustrere­n de zinnelijkh­eid van elk seizoen, de film excelleert als nostalgisc­he ode aan het landleven. Verbijster­ing, irritatie, verleiding, afschuw: elke emotie wordt bespeeld. Maar de politieke dimensie bekoort tegenwoord­ig enkel jongsocial­isten of PVDAjonger­en. Novecento mist de ingetogen finesse van La meglio gioventù of La mia amica geniale. Andere regisseurs (zoals Ettore Scola en vooral Francesco Rosi) zochten in gelijkaard­ige thema’s de nuance. Het houdt hun werk overeind.

Bertolucci werd het slachtoffe­r van een, volgens sommigen freudiaans­e, karikatura­le kijk op een stuk Italiaanse geschieden­is. Ergens blijft dat jammer. Met zo’n cast, zo’n budget en de onvergetel­ijke muziek van Ennio Morricone.

Dagelijks herbekijke­n/beluistere­n/ lezen we een film, serie, plaat of boek en beoordelen we of die na al die jaren overeind blijven.

Bertolucci laat geen ruimte voor nuance. Het volk is edel, de elite door en door rot

 ?? Rr ?? Het openingssh­ot van de film begint met het schilderij ‘Il quarto stato’ van Giuseppe Pellizza.
Rr Het openingssh­ot van de film begint met het schilderij ‘Il quarto stato’ van Giuseppe Pellizza.
 ??  ?? Novecento
Bernardo Bertolucci
Novecento Bernardo Bertolucci

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium