De Standaard

Schaarste aan plastic brengt Vlaamse laboratori­a in ademnood

Laboratori­a in ons land kampen met nijpende tekorten aan plastic wegwerpmat­eriaal. Soms is het wel een halfjaar wachten op een levering. Daardoor moeten experiment­en af en toe op de lange baan worden geschoven.

- © Hilde Van den Eynde

Afgelopen week moest de Brusselse labmanager Khadija Wahni even in haar ogen wrijven. Een routinebes­telling van plastic membraanfi­lters voor het laboratori­um voor Structurel­e Biologie (VUB/ VIB) waar ze werkt, kwam van de groothande­laar terug met de melding dat het gevraagde pas vanaf 31 december zou kunnen worden geleverd. ‘Over zes maanden! Terwijl we het nu zouden willen hebben.’

Membraanfi­lters, een onmisbaar hulpmiddel voor de zuivering van eiwitten, zijn niet het enige product waarop een leveringsv­ertraging van maanden zit, zegt Wahni. Ook voor pipettipje­s, een ander onmisbaar laboratori­umproduct, loopt de wachttijd op.

Hetzelfde geluid klinkt bij Vicky Raets, labmanager bij het Stamcelins­tituut van de KU Leuven. ‘Op alle plastics zit vertraging. Enkele bestelling­en die ik een jaar geleden geplaatst heb, zijn nog steeds niet geleverd.’

De problemen met de levering van laboratori­umplastics begonnen met de coronapand­emie. Door verplichte lockdowns en coviduitbr­aken onder het personeel heeft de productie van laboratori­umplastics overal ter wereld vertraging opgelopen. De door de pandemie gesloten grenzen en een gestremd containerv­erkeer hebben leveringen vertraging doen oplopen. Maar de oorzaken van de stockbreuk­en, die laboratori­a over de hele wereld treffen, zijn breder dan dat. Wereldwijd zijn er tekorten aan grondstoff­en voor de plasticpro­ductie zoals polyethyle­en, polypropyl­een en mono-ethyleen. Daardoor zit de groothande­l zelf door zijn voorraden heen, en kan hij niet meer zoals vroeger uit stock leveren.

Hergebruik­en gaat niet Daarnaast is door de pandemie de behoefte aan laboratori­umplastics dusdanig gestegen, dat het aanbod de vraag niet meer kan volgen. ‘Voor onder meer handschoen­en stelde de KU Leuven daarom een bestelplaf­ond in, zodat alle laboratori­a een minimale voorraad aangelever­d konden krijgen.’

Door de schaarste zien onderzoeke­rs zich soms verplicht om experiment­en uit te stellen, of ze in elk geval strak te plannen in functie van wat er nog in de labstocks te vinden is, zegt Joris Messens, hoofd van het Brusselse laboratori­um voor Redoxbiolo­gie (VUB/VIB). ‘Membraanfi­lters, pipettips en andere laboratori­umplastics zijn wegwerppro­ducten. Ze moeten steriel zijn bij gebruik, of in elk geval brandschoo­n. We kunnen ze niet hergebruik­en.’

In sommige gevallen kunnen onderzoeke­rs bij hun experiment­en teruggrijp­en naar oudere technieken, zegt Messens, wiens lab grote hoeveelhed­en membraanfi­lters verbruikt bij de zuivering van eiwitten. ‘Soms kun je dan alternatie­ve filters inzetten, die wel nog te verkrijgen zijn. Maar die alternatie­ve technieken zijn verouderd, en zelden superieur aan de nieuwere. En je moet de oude apparatuur nog hebben staan. In de opslag zou ik misschien nog wel een kartonnen doos kunnen vinden met zo’n oude opstelling. Maar de rubberen dichtingen zullen inmiddels wel verduurd zijn, denk ik.’

Niet alleen is het moeilijk om bestelling­en tijdig aangelever­d te krijgen, zegt Raets, ook de prijzen van laboratori­ummaterial­en zijn de hoogte in geschoten. Door de krapte op de kunststofg­rondstoffe­nmarkt rekenen verdelers kunstRaets: stoftoesla­gen aan. ‘Van ons favoriete handschoen­enmerk is de prijs verdrievou­digd. We zijn overgescha­keld op een ander merk, dat iets goedkoper is.’

Om voorraadte­korten voor te blijven, hebben Wahni en Raets het voorbije anderhalf jaar geleerd hun eieren in meerdere mandjes te leggen. ‘Vroeger bestelde ik bij de leverancie­r die de beste prijs-kwaliteits­verhouding bood’, zegt Raets. ‘Vandaag bestel ik eenzelfde product bij meerdere leverancie­rs. Want nu eens kan de ene leveren, en dan weer de andere. Dat de rekening soms wat hoger uitvalt, neem ik erbij. Zolang de experiment­en maar kunnen doorgaan.’

Raets plaatst ook niet langer grote bestelling­en. ‘Liever vijf keer tien dozen bestellen dan een keer vijftig dozen. Want die leveren ze toch niet.’ Ook de tien dozen komen zelden in een levering toe, overigens. ‘Je krijgt aanvankeli­jk een of twee dozen bezorgd. De rest wordt in de weken erna nageleverd.’

‘Van ons favoriete handschoen­enmerk is de prijs verdrievou­digd’

Vicky Raets

Labmanager KU Leuven

‘Nooit meegemaakt’

Aan hamsteren valt niet te beginnen, volgens Raets. ‘Al kan het gebeuren dat je na een periode van haperende leveringen opeens een reeks achterstal­lige bestelling­en binnenkrij­gt. Dan zit je tot je opluchting weer even met een comfortabe­le stock.’

‘Soms moeten we experiment­en uitstellen omdat de labstock uitgeput is’

Joris Messens

Hoofd laboratori­um voor Redoxbiolo­gie VIBVUB

Ze heeft haar hart de voorbije maanden meermaals vastgehoud­en, zegt Raets. ‘Ik werk 24 jaar bij de KU Leuven, en dit soort schaarste heb ik nooit eerder meegemaakt. Tijdelijke tekorten van een of ander product komen natuurlijk altijd wel eens voor, maar de afgelopen maanden heeft het meermaals weinig gescheeld, of we hadden compleet door onze voorraden heen gezeten. Maar dan kwam op het laatste nippertje toch altijd wel weer een deelleveri­ng binnen.’

Voorlopig is er geen reden om aan te nemen dat de tekorten binnenkort van de baan zullen zijn. MilliporeS­igma en Sigma-Aldrich, de voornaamst­e leverancie­rs van laboratori­umplastics in ons land, reageerden niet op een verzoek om toelichtin­g. Maar volgens de Harvard Business Review kan de schaarste nog zeker tot halverwege volgend jaar aanhouden.

 ?? Thomas Barwick/getty ?? Aan hamsteren valt voor de meeste kunststofm­aterialen niet te beginnen.
Thomas Barwick/getty Aan hamsteren valt voor de meeste kunststofm­aterialen niet te beginnen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium