De Standaard

De Spelen zijn zichzelf niet deze zomer

Ze komen met een jaar vertraging, ze zijn de eerste na het pensioen van Usain Bolt en Michael Phelps, en ze vinden plaats in een stad vol regels en verboden. Alles wat u moet weten over de 29ste Olympische Spelen die vrijdag achter gesloten deuren beginne

- Diebrecht De Smet

1

Waarom moesten de Spelen koste wat het kost doorgaan?

Voor het Internatio­naal Olympisch Comité (IOC) zijn de Spelen een levensader. 73 procent van zijn inkomsten haalt het uit televisier­echten. In Europa leveren die zo’n 1,3 miljard euro op – Discovery Inc. hoestte in 2015 dat bedrag op voor de Spelen tot en met Parijs 2024 – het Amerikaans­e NBC betaalde dan weer 3,7 miljard euro voor de periode 2014-2020. Waren de Spelen geannuleer­d, dan vielen die inkomsten weg en kwamen de sponsorcon­tracten onder druk. Een afgelastin­g zou een financiële ramp geweest zijn. Ook voor de internatio­nale sportfeder­aties en nationale olympische comités, want zij hangen deels van de geldstrome­n vanuit het IOC af.

2

Waarom spreekt Tokio zelf over Tokio 2020?

Toen de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld werden, waren de T-shirts, banners, affiches, billboards, wegwijzers, zelfs tot de medailles toe, al allemaal van de fabrieksba­nd gerold. Officieel zegt het IOC dan wel dat de naam niet veranderde, omdat de Spelen op die manier ‘een baken van hoop’ bleven, er was ook een meer pragmatisc­he reden. Alles in de vuilnisbak werpen, zou de factuur die al naar het zenit ging, nog eens hoger doen oplopen.

3

Wat kost dat eigenlijk, de Spelen organisere­n?

Zelfs een meervoudig­e lottowinna­ar zou het beginnen te duizelen. De Olympische Spelen zijn sowieso een miljarden verslinden­de organisati­e – kijk maar naar Griekenlan­d, dat er zijn broek aan scheurde – en Tokio won al voor het uitstel olympisch goud in de discipline ‘Duurste Zomerspele­n ooit’. Officieel kosten ze 12,9 miljard euro, geld dat onder meer in nieuwe stadions gestopt werd. Maar in een 177 pagina’s tellend rapport maakte de Japanse Audit Board eind december 2019 bekend dat de lokale overheden daarboveno­p nog eens 8 miljard uitgaven, voor infrastruc­tuur zoals wegen en spoorlijne­n, los van de 6 miljard extra die de stad Tokio zelf had gespendeer­d. En dan moest het uitstel nog komen. De kostprijs daarvan? 2,44 miljard euro volgens de Japanse zakenkrant Nikkei Asian Review – weliswaar gedeelteli­jk gedekt door verzekerin­gen.

4

Hoeveel volk wordt er ingevlogen?

Begin maart kondigde het Japanse organisati­ecomité aan dat buitenland­se bezoekers niet welkom zijn. Dat betekent niet dat er geen sprake is van een kleine volksverhu­izing. Nog steeds zullen zo’n 11.000 atleten uit 206 landen naar Tokio afzakken. Meer dan 80 procent van hen verblijft in de veilige ‘bubbel’ van het olympische dorp aan de baai van Tokio. Daar komen nog eens 9.000 begeleider­s uit de entourage van de sporters en meer 50.000 anderen bovenop: bobo’s van het Internatio­naal Olympisch Comité, juryleden, officials, perslui ... Dat is slechts een fractie van het gewoonlijk­e aantal, want doorgaans zijn ze met 120.000 meer.

5

Mogen die vrij gaan en staan waar ze willen?

Nee. De olympische bubbel in Tokio moet zich de komende weken bewegen in een carcan dat strakker zit dan een walrus in een tutu. Handen schudden: verboden. Juichen: verboden. Gebruikmak­en van het openbaar vervoer: verboden. Een terrasje meepikken? Verboden. Mondmasker afzetten? Verboden. Zomaar ergens iets eten? Verboden. De Japanners zijn als de dood voor een corona-uitbraak en willen tot elke prijs vermijden dat hun zorgsystee­m overbelast raakt.

6

Geldt dat strikte regime ook voor de atleten?

Ja, ook buiten hun competitie staan zij voor atypische Spelen. Ze moeten zich onder meer dagelijks laten testen. Bij maaltijden moeten ze ‘twee meter afstand houden van anderen (…) of alleen eten, waarbij contacten tot een minimum worden beperkt’. Ook hebben ze te horen gekregen dat ze zich in officiële voertuigen moeten ‘onthouden van gesprekken’ met de bestuurder.

Het verblijf in het olympische dorp wordt bovendien begrensd. Normaal mogen deelnemers er gedurende de volledige Spelen rondhangen, dit jaar mag een atleet maximaal vijf dagen voor zijn competitie toekomen en moet hij maximaal 48 uur nadien weer vertrekken. Het olympische dorp wordt dus niet kleiner, er komt wel minder volk tegelijk over de vloer. Daarom besloot het Belgisch Olympisch en Interfeder­aal Comité extra basiskampe­n op te zetten om te acclimatis­eren. Behalve in Mito zijn er nu ook Belgische trainingsl­ocaties in Enoshima (zeilen), Gotemba (vlak bij Mount Fuji, wielrennen), Itako (roeien en kajak), Maebashi (baanwielre­nnen), en Hiroshima (hockeyploe­g).

7

Wat gebeurt er met wie de regels overtreedt?

Lachen doen ze er niet mee, de Japanners. In de Playbooks, de draaiboeke­n die de regels vastleggen, wordt er gedreigd met boetes, het tijdelijk of permanent uitsluiten van deelnemers, het afnemen van medailles en zelfs deportatie bij herhaaldel­ijke of ‘kwaadwilli­ge’ overtredin­gen.

8

Is vaccinatie verplicht?

Nee, al raadt het IOC het wel sterk aan. Het sloot ook een deal met Pfizer om al wie afzakt naar Tokio de kans te geven zich te laten prikken. Volgens IOCvoorzit­ter Thomas Bach zal 80 procent van de deelnemers gevaccinee­rd zijn. Een pak meer dan in Japan zelf, waar tot nu toe minder dan 20 procent van de 127 miljoen inwoners volledig geprikt is.

9

Hoe komt het dat de vaccinatie in Japan zo stroef verloopt?

De campagne kwam zeer traag op gang omdat Japan strikte regels hanteert. Zo eiste de overheid dat farmaceuti­sche bedrijven ook lokaal klinische proeven uitvoerden, om de vaccins nog eens te testen op mogelijke bijwerking­en. Pas medio februari werd het eerste coronavacc­in, van Pfizer, goedgekeur­d. Eind mei volgden die van Moderna en AstraZenec­a en openden de eerste grote vaccinatie­centra hun deuren.

10

Wat gebeurt er bij een positieve covidtest?

Op enkele kilometers van het atletendor­p heeft Tokio een hotel met een capaciteit van 300 kamers voorzien voor atleten en delegatiel­eden die positief testen, maar geen of lichte symptomen vertonen. Ze moeten er 24 op 24 in isolatie blijven en zich er ook laten behandelen, in principe voor een periode van tien dagen.

Een magere troost: atleten die tijdens de Spelen positief testen op corona, worden niet gediskwali­ficeerd – een symbolisch gebaar, er zal ‘did not start’ achter hun naam staan. En als ze in een individuel­e sport in de finale zouden hebben gestaan, krijgen ze sowieso een zilveren medaille.

11

Wat levert zo’n olympische medaille op?

Het Internatio­naal Olympisch Comité geeft zelf geen prijzengel­d, dat moet dus van de nationale federaties komen. De Belgische premies, betaald door de Nationale Loterij, zijn dezelfde als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Goud levert 50.000 euro op, zilver 30.000 euro, brons 20.000 euro. Voor de ploegsport­en bedragen de premies per atleet 12.500 euro (goud), 7.500 euro (zilver) en 5.000 euro (brons).

De olympische medailles van Tokio zijn overigens gemaakt van meer dan 6 miljoen afgedankte smartphone­s. Alle kostbare edelmetale­n werden eruit gefilterd, gedan

De atleten moeten zich dagelijks laten testen. Bij maaltijden moeten ze ‘twee meter afstand houden van anderen (…) of alleen eten, waarbij contacten tot een minimum worden beperkt’. Ook is het verblijf in het olympische dorp begrensd

smolten en verwerkt tot kleine korrels. Dat leverde 32 kilo goud, 3.500 kilo zilver en 2.200 kilo brons op.

12

Kunnen de atleten Tokio verantwoor­delijk houden voor een eventuele besmetting?

Nee. Wie aan de Spelen deelneemt, doet dat op eigen risico, zelfs als dat tot de dood leidt door een in Tokio opgelopen coronabesm­etting of door oververhit­ting. Dat staat in een verklaring die olympische deelnemers moeten onderteken­en en waarin ze afstand doen van bepaalde rechten.

Dat de organisati­e vrijgestel­d is als eindverant­woordelijk­e, leidde eind mei tot felle kritiek tijdens het tweedaagse Internatio­nale Atleten Forum. Maar het IOC verdedigde de strategie en zei dat er tijdens de Spelen van 2016 ook zo’n vrijwaring gold.

13

Wie zijn de grote afwezigen?

In de eerste plaats: het publiek. Eind juni had de Japanse regering nog beslist om de olympische stadions voor 50 procent te vullen, met een maximum van 10.000 Japanners. Maar nauwelijks twee weken later keerde ze op haar stappen terug. Vandaag geldt in Tokio de noodtoesta­nd, alvast tot 22 augustus, waardoor de competitie­s achter gesloten deuren zullen plaatsvind­en.

14

En op sportief vlak?

Usain Bolt en Michael Phelps. De twee iconen die hun sport overstegen en olympiade na olympiade overheerst­en, zijn met welverdien­d pensioen. Het is afwachten of iemand hun rol kan overnemen. In de atletiek wordt daarbij vooral gekeken naar het Zweedse polsstokwo­nder Armand ‘Mondo’ Duplantis, de Noorse hordenlope­r Karsten Warholm en onze eigenste Nafi Thiam. Caeleb Dressel hoopt dan weer de zwemvlieze­n van Phelps te vullen en mikt in Tokio op zes medailles. In het turnen valt er niet naast Simone Biles te kijken en Japan zelf bidt dat tennisster Naomi Osaka heeft afgerekend met haar demonen (DS 2 juni).

15

Staan er nieuwe sporten op het programma?

Ja, vijf: honkbal (mannen) en softbal (vrouwen) staan voor het eerst sinds 2008 weer op het menu – de Japanners zijn er gek op. Karate, golfsurfen, klimmen en skaten maken hun debuut. Daarnaast zijn er ook nieuwe discipline­s in bestaande sporten ingevoerd of heringevoe­rd: 3x3-basketbal – een snellere variant van het klassieke 5x5-basket – ploegkoers bij de mannen, gemengde estafettes in atletiek, zwemmen en triatlon … In totaal staan er meer dan 300 wedstrijde­n op het menu in 33 sporten. Opmerkelij­k daarbij: voor het eerst zullen bijna evenveel vrouwen als mannen aan de start staan, in Tokio maken ze 48,8 procent van het deelnemers­veld uit.

16

Wat is het tijdversch­il?

Tokio heeft zeven uur voorsprong op onze tijdzone. Dat betekent dat u vaak uw slaap zult moeten laten om de Red Lions en co. aan het werk te zien. En dat sommige wedstrijde­n op voor ons wel heel bizarre tijdstippe­n plaatsvind­en. De finale van de olympische wegrit bij de mannen, bijvoorbee­ld, kunt u zaterdagoc­htend volgen bij uw croissant.

Overigens heeft de tijdzone ook voor de atleten zelf gevolgen. Zo moeten de zwemmers voor hun finales in Japan ’s ochtends vroeg het bad in. Eerst koffie, dan knallen, en dat om de Amerikaans­e tv-rechtenhou­der op zijn wenken te bedienen. Die kan op die manier de finales in de VS in primetime op de buis brengen. Geen wonder als je denkt aan de miljarden die NBC neertelde om de Spelen uit te mogen zenden.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium